Mangler vi kvalificeret arbejdskraft?

2. juni, 2016
Situationen i dag – og i morgen
Meget tyder på at vi er hastigt på vej ind i en situation hvor vi har en alvorlig mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. For visse fag er arbejdsløsheden meget lille – for vores branche kan vi bare tage et velkendt eksempel, nemlig maskinmestrene med en arbejdsløshed der i princippet ikke findes. Er det godt eller skidt? Måske godt for den enkelte der skal finde sig et arbejde med masser af tilbud på hylderne. Og så kan det stille den enkelte i en fornuftig forhandlingssituation over for arbejdsgiverne. Men for erhvervet – og Danmark er det skidt. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en vækstbarriere.

Et andet område hvor skoen trykker i forhold til en kommende alarmerende kompetencemangel er på det erhvervsfaglige område. Både i Danmark generelt og i vores branche specifikt. De ovennævnte problemer med mangel på kvalificeret arbejdskraft er et stort problem. Det betyder mindre vækst. Det betyder virksomheder må takke nej til ordrer. Det betyder produktions- og service funktioner må flytte ud af landet. Det betyder Danmark risikerer sine styrke positioner – som f.eks. det maritime erhverv.

 

Hvilke udfordringer og muligheder har vi?
De fleste tænker nok tilbage på rædselsårene 2006-07. Det var skidt for Dansk økonomi at det stort set ikke var til at opdrive kvalificeret arbejdskraft. Selv store attraktive og hæderkronede virksomheder kunne ikke tiltrække talenter. Det førte til en lønfest, folk der hoppede fra job til job – og skæve kompetencematch. Ikke en situation vi skal tilbage til – men for visse områder er det et realistisk skræk scenarie. Vi ser desuden en ubalance rundt i landet. Vi har alle hørt om mangel på læger i landdistrikterne. Men det samme gælder for mange andre faggrupper. I en analyse fra RegLab udgivet maj 2016, viser et scenarie for 2023 en af konsekvenserne af ubalancen. Et overskud på mere end 10.000 akademikere i København, mens der forventes at mangle knap 2.500 på Vest- og Sydsjælland. Værre er det med faglærte. Her forventes et overskud af faglærte på Vest- og Sydsjælland – mens der i København forventes et underskud på mere end 13.000. Skræmmende.

Endnu værre er det når vi ser på ufaglært vs. faglært arbejdskraft. Analyser forudser et underskud på 24.612 faglærte i 2023, mens overskuddet af ufaglærte er på mere end 160.000. Forskellige analyser viser forskellige tal – men tendensen er klar – de rigtige kvalifikationer bliver en mangelvare.

 

Hvad kan vi gøre i klyngen?
Heldigvis er der muligheder for at imødekomme manglen – men problemet skal tages alvorligt og vi skal sætte i gang nu. Inden for det maritime arbejder EMUC målrettet sammen med en række partnere i projekt Fremtidens Maritime Håndværker – netop for at afhjælpe fremtidige kvantitative og kompetencemæssige mangler i fremtiden. Et andet godt eksempel er det maritime lærlinge samarbejde i Nordjylland – hvor virksomheder går sammen i klyngen for at optimere ressourcerne og gøre det nemmere for den enkelte virksomhed at investere i uddannelse. Og med bedre resultat til følge.

International fastholdelse
Det maritime er et internationalt erhverv, og som eksempel er 2 % af de danske rederiers omsætning i Danmark. Sådan har det næsten altid været. Danske maritime virksomheder har allerede i dag en del udenlandske ansatte – men vi kunne tiltrække endnu flere. Vi kunne fastholde endnu flere. Lad os udnytte at Danmark er et attraktivt land at leve i, lad os udnytte det potentiale til at tiltrække og fastholde maritime talenter til vores maritime klynge – på alle niveauer. Det kan kun gavne os alle.
 

Mikkel Hansen, June 2nd 2016