Is India your (next) business adventure?
Feb
19
2:00 PM14:00

Is India your (next) business adventure?

India offers great business opportunities for the maritime companies in Denmark. Many shipping companies have been doing business in India for decades and have set up branches.
But how is it to do business in India? What can the Indian companies offer, also in terms of skilled IT manpower in Denmark? And get to know the funding opportunities to support your company? Get inspired by cases from the maritime industry and network with key stakeholders.

PROGRAM:

Doing Business in India with focus on Maritime Sector

 • Welcome address by MDC

 • Introduction by the Indian Ambassador to Denmark

 • Indian opportunities in the maritime sector for Danish companies
  Paras Gupta, Trade Council, Embassy of Denmark 

Cases

 • Recruitment of skilled IT-manpower from India to Denmark

Overview of funding mechanisms and support for Danish companies

 • Trade Council Funding Scheme
  Paras Gupta, Trade Council, Embassy of Denmark

 • Representative from IFU

 • Innovation Centre Denmark 

Networking among members and speakers

Sign up

Curious to see Indian companies in Denmark

Price (ex. VAT)
MDC-member: Free
Non-member: Free
No-show fee: 500 DKK

For more information, please contact Henriette Dybkær at hd@mdc.center or +45 5353 6787

View Event →
Kick-off: Energy Innovation Cluster i Esbjerg
Feb
27
3:00 PM15:00

Kick-off: Energy Innovation Cluster i Esbjerg

Energy Innovation Cluster er Danmarks nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk, som samler al innovation indenfor både land- og havvind, olie og gasindvinding, integrationen af el i energisystemet og energilagring samt nye energiproduktionsteknologier.


Den 27. februar holder vi kickoff for Energy Innovation Cluster i Esbjerg, hvor du kan komme og blive klogere på Danmarks nye klyngeorganisation og innovationsnetværk til industrien for energiproduktion.

Energy Innovation Cluster har 250+ medlemmer og en samlet projektportefølje på over 400 mio. kr. Dermed er Energy Innovation Cluster et af Danmarks største innovationsnetværk. I Energy Innovation Cluster koncentreres værdien af den innovationsfremmende indsats. Energy Innovation Cluster er formet af industrien og drevet af behovet for et stærkt samlingspunkt for innovation, som er helt afgørende for at sikre en konkurrencedygtig dansk energiproduktion. Der følger også kickoff events for Energy Innovation Cluster i Silkeborg, Aalborg og København.

View Event →
Maritime luftemissioner
Feb
28
9:30 AM09:30

Maritime luftemissioner

I takt med, at luftemissioner fra energiproduktion, industri og transport i de vestlige lande er faldet drastisk, har fokus i stigende grad rettet sig mod skibsfartens emissioner. I forhold til for eksempel landbaserede motorer og anlæg til energiproduktion har skibsfarten traditionelt haft en væsentlig mere lempelig regulering af emissioner til luften. Denne situation er under forandring.

Den internationale maritime organisation (IMO) har indført en tr invis regulering af emissionen af dels kvælstofoxider (NOX), dels emissionen af svovloxider (SOX). Sideløbende med skærpede krav til NOx indføres der fra 2020 et globalt loft svarende til 0,5 % svovl i fuelolie til skibsfarten. Desuden har IMO varslet indførelse af regulering af partikelemissioner via krav til Black Carbon. 

De øgede krav til skibsfarten har skabt et nyt marked for rensningsteknologier, samt metoder til kontrol, monitering og håndhævelse. Sideløbende arbejdes der på landsiden med tiltag som f.eks. strømanlæg til krydstogtskibe eller etablering af bunkringsanlæg for LNG, som vil kunne forbedre luftkvaliteten yderligere i nærmiljøet i byer med større havneanlæg.

INDHOLD

 • Skibsfartens bidrag til luftforurening, regulering og grænseværdier.

 • Udvikling af havne henimod lavere emissioner og bedre luftkvalitet.

 • Maritime reduktionsteknologier og løsninger (scrubbere, lavsvovl brændstof mv.).

 • Maritime moniteringsløsninger og fremtiden. 

 • Kontrol af compliance.

MÅLGRUPPE

Temadagen er målrettet virksomheder og personer der arbejder med, eller har udfordringer med, marine luftemissioner. Især ifm. reduktion og monitering af luftemissioner fra skibsfart.

OPLÆGSHOLDERE

Private virksomheder og offentlige instanser er repræsenteret, og de vil give et indblik i lovgivningen, teknologiløsninger indenfor reduktion og monitering af marine luftemissioner.

LOGO-FORCE-Technology-940x361.jpg
logo.u.krone.presse.png
View Event →
Maritimt industrisamarbejde med forsvaret
Feb
28
4:00 PM16:00

Maritimt industrisamarbejde med forsvaret

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indkøber årligt materiel for ca. 6 mia. kr. til hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. En af de store myndigheder, som FMI indkøber og leverer materiel til, er Søværnet. FMI er derfor en væsentlig potentiel kunde for medlemmer af Fyns Maritime Klynge, men hvordan foregår Forsvarets indkøb, udbud og samarbejde med industrien generelt?

Fyns Maritime Klynge arrangerer i samarbejdet med FMI og Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD) et møde, hvor du kan høre mere om, hvordan du kan samarbejde med og levere materiel til Forsvaret.

FMI indkøber bl.a. materiel til fregatter, inspektionsskibe, Marinehjemmeværnet og udbyder drift og vedligeholdelse af deres skibe og materiel. FMI har i deres materielkapacitetsplan både drift og materielanskaffelser inden for det maritime område. Dette omfatter bl.a. anskaffelse af mindre fartøjer, drift og vedligeholdelse af skibe, anskaffelse af motorredningsbåde, drift og vedligeholdelse af systemer ombord skibene, havnebeskyttelse, sensorer og kameraer, redningsudstyr m.m.

Til mødet kan du lære mere om hvilke krav, der er for leverancer til Forsvaret, hvordan du finder og byder på opgaver og hvilke former for samarbejde med industrien, som FMI har med kommercielle virksomheder.

Til mødet er der indlæg fra:
Major Torben Grinderslev, Forsvarets Industrikontor, vil fortælle om FMI, udbud og Forsvarets samarbejde med industrien.

Frank Bill, FAD vil fortælle om udbud, krav og procedurer for at blive leverandør til FMI og dermed Søværnet.

John Christensen, Callenberg, der fortæller om deres nuværende samarbejde med FMI og Søværnet.

Praktisk information
Dato: Torsdag den 28. februar 2019
Tidspunkt: Kl. 13-16
Sted: Forskerparken 10, 5230 Odense M, Mødelokalet “Konferencen”
Tilmelding: Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig HER.
Sidste tilmeldingfrist er den 25. februar kl. 12.
Spørgsmål: Kontakt Mads Rasmussen på 2942 8385 eller msras@udviklingfyn.dk

View Event →
Ship 4.0: Safe, Efficient, Sustainable and Autonomous – A DTU status and outlook
Mar
4
4:00 PM16:00

Ship 4.0: Safe, Efficient, Sustainable and Autonomous – A DTU status and outlook

The presentations of this evening are devoted to news and highlights from some of the ship-technical researches recently conducted at DTU.

Besides, the evening presents a short status on DTU's maritime education of engineers specialising in maritime areas. Main themes of the research-presentations include naval architecture, safe and efficient marine operations, condition monitoring and autonomy, and sustainable shipping.

View Event →
Invitation til temadag om udbudsret
Mar
6
9:30 AM09:30

Invitation til temadag om udbudsret

Danske Havne vil i samarbejde med David Klæsøe-Lund fra Advokatfirmaet Poul Smith, gerne invitere til  temadag om udbudsret. Dagen henvender sig til de af havnenes ansatte med ingen, nogen eller en vis erfaring med at gennemføre udbud.

Formålet med udbudsdagen er at give deltagerne et overblik over, hvordan man gennemfører et udbud, og at give deltagerne en række gode råd og praktiske vink i den forbindelse.

I løbet af dagen vil vi komme igennem udbudsprocessen fra A-Z. Hovedfokus er på de praktiske problemstillinger, der opstår i de fleste udbud. Fokus er derimod ikke på undtagelser og regler, som nok kan være interessante for en teoretisk betragtning, men som for en række indkøb kun vil være mindre relevante at komme ind på.

Udbudsretten er ret tung på processuelle regler, og det vigtige i den sammenhæng er at holde sig for øje, at det essentielle jo er at få ”det gode købmandskab” i centrum, dvs. hvordan får man tilrettelagt sit indkøb på en måde, så det bedst opfylder havnens behov, og så man samtidig får udnyttet de muligheder, som udbudsreglerne giver en?

Vi vil bl.a. komme igennem følgende punkter:

 • Relevante udbudsretlige regelsæt og formålet med reglerne

 • Overblik over udbudsprocessen og de centrale udbudsretlige principper

 • Tærskelværdier

 • Overvejelser i forbindelse med afgrænsning af havnens kommende indkøb, herunder muligheden for at gennemføre en markedsdialog

 • Valg af udbudsform (offentligt udbud, begrænset udbud, udbud med forhandling m.v.)

 • Overblik over dokumenter i en udbudsproces (herunder udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kontrakt m.v.)

 • Udformning af egnethedskrav til de virksomheder, som havnen ønsker tilbud fra (tekniske krav, økonomiske krav, spørgsmålet om anvendelse af frivillige udelukkelsesgrunde m.v.)

 • Prækvalifikation (anvendelse af ESPD, prækvalifikationsrapport, opfordringsskrivelse og afslagsskrivelser)

 • Spørgsmål/svar-fase (rammerne for at ændre i udbudsmaterialet undervejs)

 • Evaluering (evalueringsmetode)

 • Tildeling og indgåelse af kontrakt (herunder om standstill og afslagsbreve)

 • Afslutning af udbuddet

 • Ændring af kontrakten i kontraktperioden

Undervejs vil udbudsreglerne blive belyst med cases og kendelser fra Klagenævnet for Udbuds praksis.

Danske Havne vil gerne bede om eventuelle spørgsmål på forhånd.
Spørgsmål sendes til kontaktperson:
Eva Fiil Nielsen
Mail: efn@danskehavne.dk
Tlf. +45 61 71 07 06

Tilmelding

Tilmeld dig til temadagen om udbudsret her

Aarhus Havn                       6. marts 2019                      Pris: 1.000 kr. eks. moms          
Havnecenteret                    kl. 09:30-16:00                 Sidste frist for tilmelding er 20. februar 2019
Vandvejen 7                                                                     Tilmelding er bindende efter 20. februar 2019
8000 Aarhus C  


View Event →
BREXIT - Business Unusual
Mar
6
10:00 AM10:00

BREXIT - Business Unusual

The UK is leaving the EU. Regardless of whether it will be a soft or hard break-up, Brexit will have consequences. But which? What will it actually mean for the commerce and the transportation? And how will we get ready to deal with the unknown situation in the best possible matter.

At this event you can get a few suggestion regarding the situation.

View Event →
Winter Business Networking
Mar
14
4:00 PM16:00

Winter Business Networking

We repeat the success of our three previous editions and this time invite you this time to the amazing venue on Skuld's premises. 

We have created a “Speaker’s Corner” where experts will deliver short power-talks.
A speaker will "pop-up" when the bell rings and in between the presentations, networking continues. 

Hang out for an hour or stay the whole afternoon and engage in conversations, expand your horizon and share your maritime passion! 

The event is conducted in English.

View Event →
Smarter systems for more efficient ports
Mar
18
4:00 PM16:00

Smarter systems for more efficient ports

The demand for faster turnarounds in port, increased throughput and improved safety at possibly lower operating costs require smart solutions.

Ships and ports are getting more and more focused on improving systems for better anchoring, berthing, and mooring in order to improve the port efficiency. Nonetheless, can the new sophisticated systems out-match the classic old procedures?

______

Please remember to unregister if you change your mind. Otherwise there will be a no-show fee of 200 DKK.

View Event →
Green Ship Technology Conference
Mar
19
to Mar 22

Green Ship Technology Conference

 • Radisson Blu Scandinavia Hotel (map)
 • Google Calendar ICS

Solutions to decarbonise the shipping industry and minimise its environmental impact.

With our sights set on 2050, GST 2019 will tackle the issues that matter to your business now and prepare you for what’s coming next: from the sulphur cap and BWM convention, to climate change and ocean plastics.

View Event →
Creating zero emissions from shipping in port through innovative on-shore power supply
Apr
1
4:00 PM16:00

Creating zero emissions from shipping in port through innovative on-shore power supply

Emissions from ships in coastal areas and in ports are a concern

The IMO has discussed on-shore power supply at the international level and specific countries and ports have considered application of novel technology to enable sustainable solutions for shipping which are acceptable to society. Electricity is today being supplied to a range of different ships covering cruise ships, container carriers, ferries, fishing vessels and other vessels. Feasibility studies, different business cases and technical solutions for a range of different applications will be presented.

______

Please remember to unregister if you change your mind. Otherwise there will be a no-show fee of 200 DKK.

View Event →
TØFs havnekonference 2019 - Udvikling eller afvikling af havnene
Apr
2
12:00 PM12:00

TØFs havnekonference 2019 - Udvikling eller afvikling af havnene

Hvem tager beslutningerne i forbindelse med både store havneudvidelser men også afvikling af havne og havnearealer til fordel for boligbyggeri? 

Havnekonferencen sætter spot på hvordan og hvorfor i beslutningsprocessen – også i forbindelse med beslutninger om vigtige erhvervsarealer og infrastruktur, ligesom vi kigger på prioriteringer af fremtidige havneinvesteringer.

Land og sø mødes til at debattere fremtidens havneinfrastruktur og alle er velkomne. Der vil være aktuelle cases og indlæg fra organisationer, der repræsenterer de vidt forskellige interesser, der mødes på kajkanten.

View Event →
Få finansiering til at udvikle dine ideer til offshoreløsninger
Apr
2
1:30 PM13:30

Få finansiering til at udvikle dine ideer til offshoreløsninger

Hvilket funding-program passer til din virksomhed? Og hvilke former for innovation ydes der finansiering til gennem national og europæisk funding?

Den 2. april 2019 inviterer Offshoreenergy.dk til gå-hjem-møde om finansiering, hvor du kan høre, hvordan du kan få del i de millioner af støttekroner, som danske virksomheder kan ansøge om til forskning, udvikling og demonstration af innovative løsninger på energiområdet.

På gå-hjem-mødet vil du møde fundingrådgivere, som vil give overblik og vejlede i de forskellige finansieringsprogrammer, som kan støtte jeres projekter økonomisk.

Kom og mød Innovationsfonden, EUDP-sekretariatet og Det Syddanske EU-kontor – og bliv klogere på funding!

Download invitationen


View Event →
Impacts from SECA and Global Cap 2020
Apr
24
10:00 AM10:00

Impacts from SECA and Global Cap 2020

Conference

 • How has SECA affected air quality, human health and the shipping industry? 

 • What is air emission performance of scrubbers, LNG and MGO?

 • What is the level of compliance of SECA?

 • What are the lessons learned from SECA to the Global Sulphur Cap 2020?

Before the 0.1 % SECA was adopted in the Baltic and North Seas in 2015, there was great fear about the consequences. Since then, little knowledge has been created on the actual effect of SECA in terms of emissions, air quality, human health, and the shipping business.

The three years EnviSuM project has analysed the impacts of SECA. Soon the Global Sulphur Cap 2020 will enter into force. But what can we learn from SECA? Are there lessons to be learned from SECA to the Sulphur Cap? Join the debate in our final conference!

The target group is authorities, researchers, maritime organisations, policymakers, as well as companies that are interested in SECA, Global Sulphur Cap 2020, air emissions from shipping and the impact on health. Participation is free of charge.

ibsr_p3_project-logo_1l_cmyk_tpl
 
View Event →
Maritime Cluster: B2B møde
May
24
4:30 PM16:30

Maritime Cluster: B2B møde

Programmet for mødet:

 • Rundvisning på METACOAT

 • Præsentationsrunde (max. 30 sekunder)

 • Sessions i mindre grupper - forventninger til Klyngen

 • Sessions i plenum - idegenerering om Klyngens fremtidige fokus

 • Grillen tændes og vi netværker over en pølse og en øl

Tid:
Torsdag den 24. maj – kl. 16.30-18.30
(netværk og grill fra 17.45)

Sted:

METACOAT
Gillelejevej 28B
3230 Græsted

Tilmelding skal ske ved at sende en mail til Allan Lyhne fra Gribskov Erhvervscenter på allan@gribskoverhvervscenter.dk.
Du må meget gerne skrive om du ønsker at deltager både i selve programmet og den efterfølgende grill-session.

View Event →
Summer Business Networking 2019
Jun
6
4:00 PM16:00

Summer Business Networking 2019

The successful Summer Business Networking will take place at one of Copenhagen's hottest rooftop terraces at Njord Law Firm at their office in the heart of the city. 

We have again created a “Speaker’s Corner” where two experts will deliver short power-talks. A speaker will "pop-up" when the bell rings and in between the presentations, networking continues. 

Hang out for an hour or stay the whole afternoon and engage in conversations, expand your horizon and share your maritime passion! 

The event is conducted in English.

View Event →
DIGITAL ENERGY 1.0 // Hackaton
Aug
11
9:00 AM09:00

DIGITAL ENERGY 1.0 // Hackaton

Få et forspring til fremtidens innovation. 

Offshoreenergy.dk og InfinIT inviterer til nyt Innovationsforum med fokus på nye teknologier og deres anvendelsesmuligheder indenfor digitalisering i industrien for energiproduktion.

HACKATON (FORUM 3)

Vi samler erfaringerne fra de forrige arrangementer og hacker de udfordringer, vi har sat i fokus. De digitale muligheder bliver bragt i spil, og konkrete forslag til innovationsinitiativer bliver udfoldet.

HVEM KAN DELTAGE ?

Digital ENERGY 1.0 er for alle, der ser muligheder i digitalisering indenfor energiprodultion. Du kan fx arbejde med forretningsudvikling, dataanalyse, IT sikkerhed, kunstig intelligens, business intelligence etc. Det vigtigste er at du har kompetencer til at løfte industriens udfordringer igennem ny innovation. 

HVAD ER AMBITIONEN ?

Det nye Innovationsforum er en startbane til nye potentielle innovationsprojekter. Projekterne er baseret på vores anerkendte CRIF-MODEL©, hvor problemejere og -løsere fra industrien i fællesskab reducerer omkostninger gennem innovation. Det er vores mål, at du bliver en del af et potentielt innovationsprojekt i forlængelse af din deltagelse i Digital Energy 1.0.

HVORFOR SKAL DU DELTAGE ?

Offshoreenergy.dk og Infinit samler industriens relevante virksomheder og videnaktører i et Innovationsforum for digitalisering. Igennem aktiv deltagelse styrker du dine muligheder for at præge udviklingen af nye innovationsprojekter og samarbejder.   

TILMELDING

 • Gratis deltagelse for medlemmer af Offshoreenergy.dk og InfinIT

 • Pris for ikke-medlemmer er 3.750 kr. for alle arrangementer.

 • 3 arrangementer om året af 4 timers varighed

 • Arrangementerne bliver afholdt hos medlemmer af Offshorenergy.dk og InfinIT.

View Event →
MSSM 2019
Sep
5
to Sep 6

MSSM 2019

 
mssm.logo.2019.transparant.png
 

Startskuddet til planlægningen af MSSM On Tour 2019 har lydt, og vi kan ikke vente med at fortælle dig om næste års konference:

MDC og Fredericia Maskinmesterskole i samarbejde med Center For Maritim Sundhed og Samfund, SDU, er glade for at byde dig velkommen på

Maskinmesterskolens og SDUs lokationer i Esbjerg den 5. – 6. september 2019.

På Esbjerg-afdelingen af Maskinmesterskolen i Fredericia glæder de sig til at se jer alle, og skolens rektor Torben Dahl udtaler: ”Det er med stor glæde, at FMS er med i planlægningen og afviklingen af den årlige MSSM konference i 2019. Konferencen er et meget vigtigt element for udbredelse af ny viden indenfor sikkerhed, sundhed og miljø i den maritime branche.”

Næste års tema vil være Et Fælles Ansvar, og vi er i gang med at sammensætte programmet. Til at hjælpe os har vi en bred sammensat styregruppe med dybe rødder i erhvervet.

Danmark har en lang stolt søfartstradition, en tradition som skal understøtte Danmark som en førende søfartsnation. Men hvad betyder det at være en “førende søfartsnation”? Hvordan går sundhed, sikkerhed og miljø hånd i hånd med vækst ambitioner? Hvordan bliver vi førende på kompetencer? Hvordan sikrer vi, at søfarten ikke kun bliver for den mandlige del af befolkningen? Hvordan sikrer vi, at Danmark ikke overhales af andre, der kan løse opgaven hurtigere, bedre og billigere? Det er et fælles ansvar - og på MSSM On Tour 2019 tager vi teten og er med til at tage ansvar for Det Blå Danmark.

Som altid har fokuspunktet for styregruppen været sikkerhed, sundhed og miljø til søs og på land, og vi har selvfølgelig også den meget vigtige netværksdel med igen. Så glæd jer til inspirerende foredrag, workshops, spændende præsentationer, site visits, maritime aktiviteter og ikke mindst til at møde kollegaerne fra branchen.

Tilmeldingen går i gang i april 2019, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. og 6. september 2019.  Hold dig opdateret om konferencen her

View Event →
World Maritime Technology Conference (WMTC) 2021
Apr
27
to Apr 29

World Maritime Technology Conference (WMTC) 2021

 • Tivoli Hotel & Congress Center (map)
 • Google Calendar ICS

More than 1,000 guests will be coming to Denmark in 2021 when Copenhagen opens its doors to the world leading maritime technology conference WMTC (World Maritime Technology Conference) showcasing the latest innovations within maritime technology at the three-day conference.

View Event →

LNG Value Chain Conference
Feb
7
9:00 AM09:00

LNG Value Chain Conference

The Logistics Initiative Hamburg and the EU project GO LNG invite you to take part in the LNG Value Chain Conference on 07th February 2019 in Hamburg. Exchange views with stakeholders and experts on LNG in Northern Germany, Germany and Europe and learn more about current LNG projects and activities. You can expect lectures on the GO LNG project, legal and political framework conditions, LNG supply and LNG infrastructure projects.

The event will be held in German and English. Simultaneous translation will not be offered.

The programme of the event can be found here.

Participation in the event is free of charge. However, only a limited number of places are available.

Please note: If you are unable to attend, please cancel your ticket up to 3 working days before the event. Otherwise a no-show fee of 20 Euro will be charged.

The event takes place with the kind support of Gasnetz Hamburg.

1200px-Logistik-Initiative-Hamburg-Logo.svg.png
download (1).png
ibsr_p3_Go LNG_project-logo_full-coloured.png
View Event →
9. udgave af konferencen e-Navigation Underway
Feb
6
to Feb 8

9. udgave af konferencen e-Navigation Underway

E-navigationseksperter fra hele verden samles i forbindelse med den 9. udgave af e-Navigation Underway konference. På konferencen, som foregår fra den 6. februar til den 8. februar 2019, vil implementering af e-navigationsløsninger være i fokus.

Vejen banes for den maritime verden – hvad er fordelene og barriererne, når ny teknologi skal implementeres.

Effekterne af den hurtige teknologiske udvikling, der har fundet sted de seneste otte år, er nu for alvor synlige. Tiden er kommet til diskutere, hvordan den igangværende udvikling af e-navigationsløsninger og eksisterendeløsninger kan implementeres i søfartsbranchen.

Temaet på 2019-konferencen vil være; ”Baner vejen for en digital maritim verden”, og konferencen vil fokusere på fordele og barrierer ved implementeringen af e-navigationsteknologier. Målet er at samle forskellige interessenter fra den maritime verden, for sammen at dele viden, perspektiver og diskutere spørgsmål som:

 • Hvad er fordelene og barriererne for first movers?

 • Hvad kræves der af e-navigationsløsninger i en fremtid med autonome teknologier og intelligent shipping?

 • Behovet for nye og reviderede regler og standarder ved implementeringen af e-navigations initiativer.

Forslag til talere er velkomne

Alle forslag til talere, som er relevante for e-navigation, vil blive taget i betragtning. Potentielle talere opfordres til at fokusere på emner, som giver et perspektiv på nogle af de ovennævnte spørgsmål

Du kan læse mere om konferencen, og hvordan du indsender dine forslag til emner som taler på Søfartsstyrelsens hjemmeside (på engelsk)

Information om, hvor konferencen afholdes, vil blive annonceret senere. Tilmelding forventes at åbne primo december 2019.

Den internationale konference for e-navigation

Søfartsstyrelsen har siden 2011 i tæt samarbejde med IALA (International Association of Lighthouse Authorities) organiseret den førende internationale konference E-Navigation Underway International. 

Konferencen samler mellem 100-200 internationale aktører fra hele verden for at gøre status på udviklingen og debattere vejen for e-navigation og den maritime digitalisering.

E-Navigation handler om at bruge moderne teknologi til at fremme maritime informationer til fordel for sikkerhed og effektivitet. Målet er at skabe løsninger, der gør det muligt at indsamle, optimere og udveksle information effektivt.

View Event →
Future Maritime Fuels
Feb
4
4:00 PM16:00

Future Maritime Fuels

- WITH A SMALL CARBON FOOTPRINT SEEN FROM A LIFE CYCLE PERSPECTIVE – LEADING EXPERTS AND THE INDUSTRY WILL GIVE THE LATEST NEWS ABOUT THIS IMPORTANT ISSUE.

In April 2018, the International Maritime Organization (IMO) adopted at its 72th meeting in the Maritime Environmental Protection Committee (MEPC 72) the historical strategy for CO2 and other GHG´s from shipping.  The strategy includes concrete reduction targets for the sector and requires shipping to reduce CO2 emissions per transport work, as an average across international shipping, by at least 40% by 2030, pursuing efforts towards 70% by 2050, compared to 2008.

The future CO2 reduction requirements imply significant changes in fuel supply resulting in fuels which totally emit less CO2 than to day. This means that the total carbon footprint from well to propeller has to be taken into account in the coming legislation in IMO and EU. Leading experts form the universities and the industry will present their views on this exciting future.

View Event →
MDC 20 år - Kom til Nytårskur
Jan
24
3:00 PM15:00

MDC 20 år - Kom til Nytårskur

2019 er et helt særligt år for MDC – kom og vær med, når vi kombinerer en  fejring af vores 20 års jubilæum med en Nytårskur den 24. januar 2019.

Vi lader propperne springe og byder velkommen til en spændende eftermiddag, hvor du kan opleve nogle af de ting, vi laver og har lavet gennem årene.

Tilmeld dig allerede nu

View Event →
Hackathon om droner i offshorebranchen
Jan
23
10:00 AM10:00

Hackathon om droner i offshorebranchen

 • 10 Forskerparken Odense, 5230 Denmark (map)
 • Google Calendar ICS

Hackathon: Vær med til at skabe en offsHore droneløsning 23. januar

Vil du være med til at udvikle nye løsninger til offshorebranchen og være med i feltet, der udbreder brugen af droner på innovative områder?

Så har du muligheden, når Energy Innovation Cluster (tidligere Offshoreenergy.dk) og UAS Denmark i samarbejde med Bladt Industries, inviterer til en éndags idé-workshop for udvikling af nye droneløsninger til inspektion og opmåling af store stålkonstruktioner til offshorebranchen.

Dagens emne

Bladt Industries er Danmarks største leverandør af transistion pieces (topstykket af fundamentet til en offshore vindmølle) og offshore transformerstationer. Til deres produktion, ønsker de en droneløsning, der kan opmåle, overvåge og inspicere de store konstruktioner.

Dagens forløb

Til udvikling af en passende og innovativ løsning, inviterer alle interesserede til at deltage i et mini-hackathon, der i al sin enkelthed går ud på at bidrage til udviklingen af en løsning, der kan opfylde Bladt Industries’ krav. Dagens program vil derfor være en idégenereringsworkshop, der tager udgangspunkt i Bladts udfordring.

Dagens formål

Da løsningen ikke findes på markedet pt, er der brug for udvikling for at realisere løsningen. På baggrund af dagens idéer og input, identificeres mulige løsninger og virksomheder, der kan stå for skabe løsningen.

Efter workshoppen, evalueres idéerne og der udvælges én eller flere virksomheder, der kan bidrage med at gennemføre udviklingen, evt. i et fundet udviklingsprojekt.

Hvilke virksomheder bør deltage?

Helt enkelt søger vi alle virksomheder, der har gode idéer eller allerede har dele af det samlede koncept. Det kan f.eks. være virksomheder, der allerede udfører inspektioner, har inspektionsudstyr, avancerede sensorer, udvikler software eller på anden måde kan bidrage til et samlet produkt.

View Event →
More Women at Sea Kick-Off Workshop
Jan
16
10:00 AM10:00
HR

More Women at Sea Kick-Off Workshop

Deltag i debatten og tag medansvar når vi inviterer indenfor til en workshop, hvor vi skal udarbejde en række konkrete tiltag - både de lavthængende frugter og de lange seje træk - der skal sikre, at vi i højere grad tiltrækker og fastholder flere kvinder til søs i fremtiden.

Det er ingen hemmelighed, at der blandt søfarende kun er ca. 2% kvinder - men hvorfor er det overhovedet vigtigt at have flere kvinder til søs? Studier viser, at en forskelligartet besætning bidrager til et bedre og mere socialt arbejdsmiljø og en generel positiv effekt, f.eks. kan det reducere følelsen af isolation, som mange søfarende oplever. Og med den forventede mangel på søfolk i fremtiden, er det vigtigt, at vi formår at tiltrække kompetente mænd og kvinder.

Inden deltagerne inddeles til arbejdet i de respektive workshops, henter vi inspiration i cases fra IT Universitetet og Forsvaret, der begge har formået at vinde kvindernes interesse.

Det forventes, at workshoppens idéer igangsættes i løbet 2019, og dermed samtidig kickstarter IMO’s World Maritime Day Theme 2019: "Empowering Women in the Maritime Community".

Workshoppen er en fortsættelse af Danish Shipping og MDC's tidligere debatevents om Fremtidens Søfarende og More Women at Sea.

PROGRAM

PROGRAM

 • Kvinder anno 2019, forventninger til job og uddannelse”
  De unge kvinders verdenssyn, forventninger til uddannelse, karriere og syn på en kommende arbejdsplads.

  Sidsel Jess, Udviklingschef, Bruun & Partnere

 • “Fra niche til mainstream: Større diversitet i computer science”
  Nina Beedholm Eriksen, Kommunikationsrådgiver, IT-Universitetet

 • Inspiration fra Forsvaret
  Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil præsentere, hvordan de arbejder med at tiltrække kvinder, med det formål at opnå et bredere spektrum af kompetencer og en bedre opgaveløsning. Til inspiration vil de bl.a. vise hvordan ændret kommunikation har forøget antallet af kvinder, der frivilligt møder op til Forsvarets dag, og fortælle om konceptet ”National inspirationsdag for Kvinder.
  Oberst Christian Lippert, Chef for Kundedivisionen &
  Kirstine Falster Holm, PA, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

 • FROKOST

 • Faciliterede workshops. Deltagerne inddeles i 3 spor, hvor der brainstormes på tiltag i forbindelse med:

  • Rederiernes opgave - Kan rederne støtte kvinderne, fx gennem større flexibilitet og bedre oplysning af både kvinder og crew generelt?
   Anne Panknin Kristensen, Danish Shipping
   Iben Hansen, OSM

  • De maritime skolers og studerendes opgave - Kan kvinderne klædes bedre på til livet til søs gennem fx mentorordninger og bedre oplysning om karrieremuligheder?
   Helle Bak, Marstal Navigationsskole
   Sandra Malik Svendborg Søfartsskole
   Dorte Olbæk Hansen, SIMAC

  • Kvindelige søfarende - tidligere og nuværende - Hvad inspirerede nuværende kvindelige søfarende til en karriere til søs og kan deres historier inspirere andre? Hvor er rollemodellerne til søs?
   Louise Windelboe, Pippin Offshore
   Jannie Moesgaard Dinesen, Maersk
   Camilla W. Westergaard, Maersk/Lederne Søfart

 • Panel: De bedste forslag fra hver workshop præsenteres og næste skridt drøftes

Moderator: Jeppe Carstensen, Rektor, Marstal Navigationsskole

Deltagelse er gratis, da workshoppen er støttet af “Peder og Kamma Koch Jensens Legat til minde om deres forældre” og “Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel”.

Workshoppen er arrangeret i samarbejde med Danske Rederier.

For yderligere information bedes du venligst kontakte Henriette Dybkær på hd@mdc.center eller +45 5353 6487

View Event →
DIGITAL ENERGY 1.0 // Digitale udfordringer i Offshoreindustrien
Jan
15
10:00 AM10:00

DIGITAL ENERGY 1.0 // Digitale udfordringer i Offshoreindustrien

Få et forspring til fremtidens innovation. 

Offshoreenergy.dk og InfinIT inviterer til nyt Innovationsforum med fokus på nye teknologier og deres anvendelsesmuligheder indenfor digitalisering i industrien for energiproduktion.

DIGITALE UDFORDRINGER I OFFSHOREINDUSTRIEN (FORUM 1)

Introduktion, ekspertoplæg og sparring om industriens største udfordringer og muligheder i arbejdet med digitalisering. Vær med til at pege på de mest centrale teknologier for offshoreindustrien fremadrettet. 

View Event →
Visit to FORCE Technology, Kgs. Lyngby
Jan
14
4:00 PM16:00

Visit to FORCE Technology, Kgs. Lyngby

isit to FORCE Technology, Kgs. Lyngby where we will be introduced to the latest developments within:

 • Computational Fluid Dynamics applied to estimation of required propulsive power in waves

 • Route optimization for discrete optimization regimes like e.g. dual fuel, variable number of engines, with or without WHR systems etc., and discussion of innovative alternative strategies for Performance Monitoring.

 • Next generation manoeuvring simulation software incl. simulator based tools for Offshore Wind: Gangway walk-to-work simulation, floating crane operation, advanced lifting equipment

The presentations will be complemented by a tour of the facilities at FORCE Technology including the new “Bridge D” simulator, the new Gangway and Crane simulators, towing tank and wind tunnels.

View Event →
Big data og machine learning
Dec
6
1:00 PM13:00

Big data og machine learning

 • Center for Logistik og Samarbejde (map)
 • Google Calendar ICS

Dataopsamling fra produkter er efterhånden en velkendt disciplin. Mange taler om, at man kan bruge denne data til produktforbedringer, predictive maintenance eller til udvikling af nye service koncepter, men hvordan gør man og hvem har gjort det.

Vestas har igennem en årrække arbejdet både med opsamling af data og med læring fra denne databank. Vær med når Chief Specialist Anders Rhod Gregersen fra Vestas fortæller om hvordan de ser sammenhænge i data og hvordan de omsætter dette til produktforbedringer.

Frugal Technologies er en lokal nystartet maritim virksomhed, som ved at kombinerer IT og maritim data hjælper skibe med energi forbedringer i forbindelse med deres sejlads. Lyt med når direktør Lars Stoustrup præsenterer deres produkt og hvordan de laver energiforbedringer via data.

Vi kommer igennem dagen ned på jorden og får sat konkrete eksempler på nogle - til tider - komplekse begreber og termer.

View Event →
Rundvisning i MAN Energy Solutions motorproduktion og testcenter
Dec
5
2:00 PM14:00

Rundvisning i MAN Energy Solutions motorproduktion og testcenter

Her får du mulighed for at se produktionen af den nye high-speed motor 175D, som er en 12-cylindret motor med common rail indsprøjtning - altså en fire-takst-motor der med en effekt på 1440-2220 KW er mindre end de store low-speed totakts-motorer, der kan anvende HFO og andre typer brændstof, men større end de motorer i busser og lastbiler, som hidtil har været de største firetaktsmotorer i MAN Energy Solutions program.


View Event →
Netværkskaffe eksklusivt for Offshoreenergy.dk medlemmer hos Eltronic Wind Solutions
Dec
4
2:30 PM14:30

Netværkskaffe eksklusivt for Offshoreenergy.dk medlemmer hos Eltronic Wind Solutions

 • 4 Kilde Allé Hedensted, 8722 Denmark (map)
 • Google Calendar ICS

Rendyrket netværk eksklusivt for Offshoreenergy.dk medlemmer!

PROGRAM

 • Velkomst v. Offshoreenergy.dk

 • Kort præsentation og velkomst af Eltronic Wind Solutions

 • Præsentation af de nyeste resultater v. Projektleder Thomas Vohs-Ahlers, Offshoreenergy.dk

 • NETVÆRK og kaffe

View Event →
Gå-hjem-møde: Cybersikkerhed i offshoreindustrien
Nov
28
2:00 PM14:00

Gå-hjem-møde: Cybersikkerhed i offshoreindustrien

Kan man hacke en produktionsplatform eller en havvindmølle?

Kan man overhovedet beskytte kritiske miljøer? Og hvordan gør man? På Offshoreenergy.dk’s gå-hjem-møde den 28. november 2018 får du som deltager en praktisk gennemgang af, hvordan man kan øge sikkerheden offshore.

På mødet kan du blandt andet møde Mikael Vingaard fra Energinet.dk. Han har mere end 15 års praktisk erfaring indenfor it-sikkerhed, auditering og beredskabsplanlægning og arbejder til dagligt med beskyttelse af kritisk infrastruktur. Du kan også høre, hvordan FORCE Technology arbejder med cybersikkerhed som et miljøparameter – og du kan møde danske Zybersafe, der siden 2015 har arbejdet med segmentering af netværkstrafik på åbne netværk blandt andet inden for offshore. 

View Event →
Seminar about Solutions for Leading Edge Protection
Nov
27
10:00 AM10:00

Seminar about Solutions for Leading Edge Protection

 • DTU Vindenergi, Niels Bohr Auditorium (map)
 • Google Calendar ICS

Back in February we had a seminar at DTU Windenergi regarding Main Factors for Leading Edge Erosion. It was a success and now we are doing it again.

Last time, the seminar focus was a practical experience viewpoint and this time, we are focusing on the solutions for leading edge erosion. We will invite interesting speakers to talk about relevant soultions – both repair and preventive solutions.

Please, join us November 27th for another seminar about one of the most prominent challenges in the wind industry.

View Event →
Temadag om AB/ABR i Aalborg
Nov
27
9:00 AM09:00

Temadag om AB/ABR i Aalborg

 • Aalborg Havn, Center for Logistik og Samarbejde (map)
 • Google Calendar ICS

Hvis I har interesse i de nye AB/ABR 18 regler, må I gerne reservere den 27. november. Danske Havne planlægger i samarbejde med Aalborg Havn en temadag om AB/ABR reglerne. Temaet for dagen omhandler blandt andet grundlaget for aftaler efter ABR 18, udbud og tvister.

Kurset er for direktører, chefer og medarbejder, der arbejder med AB/ABR regler.

Vi håber at se jer den 27. november 2018 kl. 09.00-15.30, Aalborg Havn, Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Ø.

View Event →
Harbours Review Spotlight: Greenhouse Gas Emissions in Shipping
Nov
26
11:30 AM11:30

Harbours Review Spotlight: Greenhouse Gas Emissions in Shipping

The seminar is aimed at assessing the situation following IMO’s decision to cut GHG emissions from shipping by 50% until the year 2050. This goal, viewed by some as highly achievable and highly ambitious by others, will definitely have an impact on the maritime industry.

A deep analysis will set the ground for recommendations aimed at helping shipowners prepare for achieving the goal of decarbonization. Instead of just listing what needs to be done, the seminar will also present a set of tools, such as innovative technologies and cooperation opportunities, which will help shipowners to successfully cut emissions.

View Event →
The global LNG market going forward
Nov
22
9:45 AM09:45

The global LNG market going forward

Want to get updated on international LNG market opportunities? Join NORWEP in cooperation with Network LNG Norway, DNV GL and Innovation Norway for a full day seminar at Høvik!

Objective:

 • Present and discuss the global and regional LNG Market going forward.

 • Show LNG market opportunities focusing on distribution, small scale solutions and the use of LNG in shipping and energy production. sector. 

 • Present capabilities and innovative solutions by Norwegian companies and discuss in panels how companies may add values in regional LNG supply chains

View Event →
SKAGERRAK BUSINESS SUMMIT 2018
Nov
22
8:30 AM08:30

SKAGERRAK BUSINESS SUMMIT 2018

Kom med, når vi samler danske og norske erhvervsfolk i Hirtshals for at få ny branchespecifik viden, og for at skabe forretningsrelationer på tværs af Skagerrak.

Vi gentager de foregående års succes og inviterer danske og norske virksomheder til vores årlige erhvervskonference Skagerrak Business Summit torsdag den 22. november 2018 kl. 8.30-21.00. I år sætter vi fokus på ”Connectivity.” Netværk er en væsentlig del af forretningslivet – både det digitale og det menneskelige, hvorfor Skagerrak Business Summit sætter fokus herpå. Vi lever i en foranderlig verden, hvor alt kan forandres hurtigt, og det er vigtigt at holde sig opdateret. Se invitationen her.

View Event →
Petrochemical Supply Chain & Logistics Conference & Exhibition
Nov
15
to Nov 16

Petrochemical Supply Chain & Logistics Conference & Exhibition

The Petrochemical Supply Chain & Logistics Conference & Exhibition (15 – 16th November, Houston) is positioned at the forefront of the booming Petrochemical industry in North America.

This industry leading event is regarded as the most significant meeting place for supply chain & logistics professionals, where they meet to do business.

View Event →
Homeland Security Conference 2018
Nov
15
8:30 AM08:30

Homeland Security Conference 2018

 • 31 Kalvebod Brygge København, 1560 Denmark (map)
 • Google Calendar ICS

The Homeland Security Conference focuses on bringing together representatives from the cyber security community, industry decision makers, governmental authorities and academics. This is reflected in our strong, international speakers list including some of the leading experts and professionals from the homeland and cyber security community to give further insights about challenges and business opportunities right now within the security industry.

This year, the Homeland Security Conference will take a point of departure in the new Danish National Strategy for Cyber and Information Security as well as the European NIS Directive, and focus on the cyber threats that critical infrastructure sectors are exposed to and explore pro-active counter-measures.


View Event →
Arbejdsmiljødag for Danske Havne
Nov
14
9:00 AM09:00

Arbejdsmiljødag for Danske Havne

Kære Havnechefer og Havnedirektører

Hermed en invitation til en temadag om arbejdsmiljø med fokus på arbejdstilsynet, psykisk arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og færdsel samt praktisk koordinering af byggeprojekter.

Temadagen er planlagt til den 14. november 2018 hos Lindø Port of Odense..

Der vil blive mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer i andre havne. Har du på forhånd spørgsmål eller kommentarer, som du gerne vil have belyst, så kontakt mig gerne på mail ku@danskehavne.dk eller på telefon 42449161

Målgruppe: Målgruppen er ledelse og medarbejdere, der deltager i arbejds­miljøarbejdet.

View Event →
Fremtidens maritime branche
Nov
12
1:00 PM13:00

Fremtidens maritime branche

Kom med til dette første møde om fremtidens maritime branche og hør toneangivende virksomheders bud på hvordan de ser fremtidens maritime branche.

På dette møde vil vi flyve op i helikopteren og få indspark fra DFDS ved projektleder Mads Bentzen Billesø og Wärtsila ved segmentdirektør Morten Brandborg om hvordan de tænker, at den maritime branche ser ud i fremtiden. Hvad har stor betydning for deres virksomheder og hvilke elementer i forhold til den maritime fremtid bringer de i spil overfor leverandører.

Digitalisering vil helt sikkert få en stor plads i oplæggene, men også hvad man kan bruge digitalisering til i relation til at nå de fremtidige mål. Hvilken indvirkning kan/har digitaliseringen på hvordan de driver deres virksomhed i dag.

View Event →
Course: Presentations that Persuade and Convince
Nov
8
9:00 AM09:00

Course: Presentations that Persuade and Convince

In your presentations do your audiences always do what you want them to do? 

This presenting workshop is different. It is specially designed for people who need to convince or persuade different audiences, whether this is to get the client to move to the next stage, to convince a group of internal stakeholders or just be more persuasive.

Audiences are time short and information rich however many technical presentations continue to just inform. They rarely persuade an audience to act or make a commitment to something.

If you have ever got to the end of your presentation and asked the usual “are there any questions?” and the audience has looked at you blankly, then you probably have just informed them but not convinced them.

If you want to make sure that this doesn’t happen, and you want your audience to be convinced, then you should attend this workshop!

View Event →
Offshore B2B 2018
Nov
7
9:30 AM09:30

Offshore B2B 2018

At Offshore B2B 2018, the entire offshore industry will gather for two days of networking and joint inspiration.

Offshore B2B 2018 attracts the value chain from the North Sea and the Baltic Sea for discussions, business opportunities and innovation co-operations. From operator and OEM to SMEs and specialists; from oil/gas to wind energy and wave energy – Offshore B2B 2018 unites the industry players.

View Event →
Nudging in the maritime business
Nov
6
1:00 PM13:00

Nudging in the maritime business

The event will begin with a brief introduction to nudge and nudging. Here we will answer questions like what is a nudge? Why do we even need nudges? How do they work? The answer will be given through a range of colourful examples. The aim is to introduce and inspire the participants.

In several industries nudging has become a desired method for behaviour change. In 2017, OECD announced that nudging ‘was here to stay’ - read more. Some reasons for why nudging has become so popular is because of it’s effectiveness, ease of implementation and ethical interventions. But how about nudging in the maritime business? Does it work? We take a closer look at what works and what doesn’t, as well as talk about the possible future of nudging in the area.

Finally, the participants will be encouraged to share their own challenges before the event. Cases shared may be discussed and the participants will have the opportunity to work on their case with simply tools from a nudgers toolbox.

We look forward to share our insights with you!

Program:

Introduktion to nudging, nudges and how to work with creating a safety culture?
Kasper Hulgaard, Project Manager, iNudgeyou

Case: Maersk Line - Nudging safety on board vessels

Case: DFDS - Nudging sleep on board PEARL SEAWAYS
Rasmus Andersen, 2nd Engineer, Pearl Seaways, DFDS
Mads Monrad Møller, Consultant, SeaHealth & Welfare

Workshop - Develop your own nudge

Moderator: Dorte Olbæk Hansen, Associate Professor, SIMAC

The workshop is conducted in English.

View Event →
Decommissioning - plug & play - new business and new challenges
Nov
5
5:00 PM17:00

Decommissioning - plug & play - new business and new challenges

One of the largest decommissioning oil & gas tasks undertaken in the North Sea is underway at the Tyra field in Denmark and at the same time the world’s first offshore wind farm Vindeby has been decommissioned. New business opportunities and new challenges are opening for the maritime and offshore industry.

Lean more about the ships, standardization of decommissioning processes, harbor facilities and more.

View Event →