OSK-ShipTech A/S

download (1).jpg

OSK - ShipTech A/S, som blev grundlagt i 1966 af skibsingeniør Ole Steen Knudsen, har siden udviklet sig til et førende firma indenfor skibskonstruktion.

Firmaet har oparbejdet en detaljeret erfaring indenfor en lang række maritime områder herunder bl.a.:

  • udvikling og design af forskelligartede skibstyper
  • projektering, konstruktion og tilsyn i forbindelse med nybygninger, reparationer, ombygninger og moderniseringer, m.v.

Herudover tilbydes og udføres følgende tjenester for rederier og andre kunder:

  • Assistance i forbindelse med køb af reservedele og maskineri og udrustning
  • Inspektion og rådgivning i forbindelse med køb/salg af skibe
  • Krængningsforsøg, stabilitetsberegninger og lydmålinger
  • Vurdering af skader på vegne af forsikringsselskaber
  • Ekspertise i forbindelse med offentlige undersøgelser og voldgiftssager

OSK - ShipTech A/S leverer individuel rådgivning og bestræber i tæt samarbejde med klienten at sikre den optimale løsning på ethvert projekt. I forbindelse med offentlige udbud af nybygnings- og ombygningsprojekter har OSK - ShipTech A/S regelmæssigt udarbejdet udbudsdokumenter, koordineret udbudsforretningen og assisteret i forbindelse med tilbudsevaluering og forhandling med tilbudsgiverne.

En væsentlig del af OSK - ShipTech A/S erfaringsområde er udarbejdelse af maritime transportstudier og transportbehovsanalyser, som udføres over hele verden og ofte har været udgangspunkt for et senere nybygningsprojekt eller udvikling af et bestemt type fartøj.

OSK - ShipTech A/S arbejder jævnligt med projektidentifikation i udviklingslandene for organisationer som f.eks. Danida, AdB, UN, EU m.fl., hvor firmaet deltager i alle projektfaser fra feasibility studie over tilsyn med implementering i det pågældende land og indtil endelig levering, og har oparbejdet en betydelig erfaring i design af og tilsyn med bygning af færger i Bangladesh, Cambodia og Vietnam såvel som mange års projektkoordinerings-erfaring i forbindelse med konstruktion og ombygning af tilsvarende fartøjer i Øst og Vest Afrika.

OSK - ShipTech A/S arbejder over hele verden og p.t. i forbindelse med projekter i Bangladesh, Danmark, Grønland, Sverige, Tyskland, USA og Vietnam.

Der er p.t. cirka 16 ansatte i firmaet, omfattende skibsingeniører, maskiningeniører og tekniske assistenter på hovedkontoret i Århus samt herudover 6-10 projektansatte udstationeret i Bangladesh og Vietnam.

Firmaet råder over de nyeste tekniske hjælpemidler som CAD-tegning, linietegning og fairing på computer, EDB-beregning af hydrostatik og stabilitet, samt moderne udstyr til kopiering af tegninger.


Contact
Anders Ørgård Hansen, Managing Director
AT@osk-shiptech.com
www.osk-shiptech.dk