Søfartens Ledere

Søfartens Ledere er en landsdækkende fagforening for styrmænd, skibsførere, duale skibsofficerer, maskinmestre, havnefolk, lodser og en række faggrupper inden for det maritime erhverv.

Ca. 25 procent af medlemmerne er beskæftiget i land, heraf er 95 procent ansat bredt indenfor den maritime sektor.

Vi kender rederierne og branchen til bunds, og vi forhandler alle de betydende overenskomster på vores område og er gearet til at yde en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp.

Medlemstal
3.125 aktive (inkl. duale)
225 studerende
1.075 seniorer
4.425 medlemmer i alt

Dertil kommer 8 æresmedlemmer.

Contact
Peter Friis Jespersen, Consultant
pfj@soefartens.org
www.soefartens.org