Falck Safety Services A/S

Falck Safety Services Esbjerg leverer kompetencer i forebyggelse, håndtering og læring af kritiske situationer/hændelser. Dette gør vi gennem træning og rådgivning. Med over 40 års erfaring fra olie- og maritim industri, har Falck Safety Services Esbjerg oparbejdet dybe kompetencer, der efterspørges nationalt såvel som internationalt.

Falck Safety Services Esbjerg leverer kompetencer i forebyggelse, håndtering og læring af kritiske situationer/hændelser. Dette gør vi gennem træning og rådgivning. Med over 40 års erfaring fra olie- og maritim industri, har Falck Safety Services Esbjerg oparbejdet dybe kompetencer, der efterspørges nationalt såvel som internationalt.
Falck Safety Services A/S er et 100% ejet selskab af Falck Danmark. I over 100 år har det været Falcks mission at arbejde på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer. Det har ligeledes været et mål at yde hjælp til mennesker i nød samt rehabilitere syge og skadede.

Falck Safety Services A/S er en kompetence virksomhed, der samarbejder med en række brancheorganisationer på flere niveauer. Vores mål er at bidrage til at styrke virksomheder, således medarbejdere såvel som ledere ved, hvordan man skal forhindre, håndtere eller lære af potentielle krisesituationer. Til dette formål har vi bl.a. ansat instruktører fra ambulance-, politi og brandtjenester, samt rådgivere med relevant erfaring.

Vi har et professionelt træningscenter beliggende i Esbjerg. Falck Safety Services A/S er en del af hele Falck Nutec koncernen, der er bl.a. træningscentre i Norge, Holland, England, Malaysia og Brasilien.
Der er mere end 400 ansatte medarbejdere, og den samlede omsætning er på knap 1 mia. danske kroner. Vores kunder beskriver vores ansatte som tillidsvækkende med et højt fagligt niveau indenfor sikkerhed og beredskab.

Falck Safety Services A/S vil gennem professionel kursusvirksomhed og rådgivning medvirke til at højne det private og offentlige arbejdsmarkeds kompetencer og fokus indenfor forebyggende sikkerhed, aktiv sikkerhed og miljø (HMS).

Contact
Claus Nexø Hansen, Managing Director
cnh@falcksafety.com
www.falck.dk/da/safetyservices