Maritime Danmark ApS

Maritime Danmark er udgiver af maritime fagblade herunder:"Maritime Danmark", "FiskerBladet" og på engelsk "Maritime Magasin".

Det er deres hensigt at være med til at støtte op om "Danmark som Europas Førende Søfartsnation" ved at lave et gode blad med artikler og indslag med viden- og informationsdeling, herunder specielt vedrørende den maritime industri, som her vil få et talerør.

Contact
Rene Wittendorff,
rw@maritmedanmark.dk 
http://www.maritimedanmark.dk