Nyborg Søfartsskole

Nyborg Søfartsskole blev oprettet i 1978 og er en selvejende institution. Skolen er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Søfartsstyrelsen.

Nyborg Søfartsskole uddanner ubefarne skibsassistenter til handelsflåden. Dette er vores formål og krumtap.
Livet til søs er spændende, og det trækker i mange mennesker. Her er man tæt på naturen – havet, vinden, solnedgangen og mødet med havenes dyr.
Men søfart er også en stor og verdensomspændende arbejdsplads. Gods skal transporteres verden rundt, og skibene er arbejdspladser, der kræver gode søfolk – også i dag.
Søfart er også et erhverv med store muligheder. Muligheder for videre uddannelse som styrmand og skibsfører, mulighed for uddannelser i maskinen. Muligheder for uddannelse som befarne skibsassistenter med stort ansvar.

Men det starter på Nyborg Søfartsskole. Det er grunduddannelsen.

  • Vi driver en spændende skole, hvor elever uden store forudsætninger kan tage en kompetencegivende uddannelse på 20 uger.
  • Vi lægger vægt på en uddannelse med en høj grad af faglighed, som i videst muligt omfang er relateret til praksis.
  • Vi lægger vægt på at udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer for bedst muligt at ruste dem til et liv til søs og i øvrigt.
  • Vi lægger vægt på at lave en spændende uddannelse, som vore elever bliver grebet af og skaber ny identitet.
  • Vi lægger vægt på, at alle der vil, kan gennemføre uddannelsen. Der er mulighed for ekstra hjælp og støtte.

Kort sagt: En rigtig god grunduddannelse

Contact
Else Jeppesen, Principal
else@seaman.dk
www.seaman.dk