MSSM 2018 offentliggører tredje Keynote Speaker

MSSM 2018 offentliggører tredje Keynote Speaker

MSSM 2018 er stolt af at annoncere endnu en Key Note Speaker! Giv en varm velkomst til Erik Hollnagel, Professor, PhD der står klar til at fortælle os meget mere om cocktailen af teknologi, innovation, hvordan vi afdækker risiko ved nye teknologier og hvordan mennesker kan lære at arbejde sammen med teknologi der tager beslutninger som påvirker menneskets hverdag.

MDC søger PROJEKTLEDER til Fremtidens Maritime Håndværker

Vil du være med til at sikre, at den maritime industri har adgang til kompetent arbejdskraft I fremtiden?

MDC søger PROJEKTLEDER til Fremtidens Maritime Håndværker

Udfordringen

Det Blå Danmark er en af Danmarks styrkepositioner og landets største eksporterhverv. Vi er 100.000 kollegaer i erhvervet, hvoraf 40.000 er faglærte. Men når kun knap 20 % af en ungdomsårgang søger ind på en erhvervsuddannelser, har vi en udfordring. Vi har behov for flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne, flere maritime kompetencer i uddannelserne samt flere praktikpladser i de maritime virksomheder.

Din opgave bliver at lede et projekt med partnere fra brancheorganisationen Danske Maritime, SIMAC, KEA - Københavns Erhvervsakademi, TEC Uddannelser og Next Uddannelse København. Sammen skaber vi nye praktikpladser, tiltrækker flere elever til uddannelserne samt afholder uddannelsesforløb, hvor eleverne opbygger maritime kompetencer.

Din fornemste opgave vil være at sikre fremdrift, så projektets partnere når alle de opsatte mål. Ligeledes skal du sikre behørig dokumentation og afrapportering på projektaktiviteterne til EU og Region Hovedstaden.

Potteplanter, kønsdiversitet og bedre beslutninger!

Potteplanter, kønsdiversitet og bedre beslutninger!

Emnerne var mange, og deltagerne kom vidt omkring, da MDC og World Careers havde arrangeret debat under overskriften ”More Women at Sea”. 12 paneldeltagere og 40 tilhører var sat i stævne for at diskutere tre overordnede emner, og hvad der fra branchens- og erhvervets side kan gøres for at støtte op omkring flere kvinder til søs. Emnerne dækkede et livsbaseret karriereforløb med fokus på ”Hvordan tiltrækkes kvinder til en karriere til søs”, ”Hvordan fastholdes kvinder under uddannelse”, og endeligt ”Fastholdelse til søs, eller karriere til lands”.

MDCs generalforsamling 2018

MDCs generalforsamling 2018

På MDCs generalforsamling den 25. maj 2018 udtrådte Peter Olsen, Mogens Schrøder Bech, Bjørn B. Christensen. Bestyrelsen foreslog, at Henriette Ingvardsen (Danske Rederier), Charlotte Ahrendt Steen (Søfartsstyrelsen), Carsten Ellegaard (KRING/Blue Consulting), Klaus Rasmussen (Maskinmestrenes Forening) og Tine Kirk Pedersen (Danske Havne) indtræder som nye bestyrelsesmedlemmer.

Business and new opportunities for the development of the LNG sector met onboard M/S Stavangerfjord

Business and new opportunities for the development of the LNG sector met onboard M/S Stavangerfjord

The conference: LNG: Best Fuel of the Future took place last week onboard Fjord Line’s LNG powered ferry M/S Stavangerfjord, gathering stakeholders from various organisations for a lively 3-day event. The conference and study tour welcomed almost 100 participants and 22 speakers from 19 countries - Europe and beyond. The event wasn’t just about the speeches and presentations. It offered great networking opportunities – even 124 B2B meetings were held onboard.