MSSM_logo_mdcfarver.white.png

TIDER

23. august kl 10:00 - Første konferencedag
23. august kl 18:30 - Konferencemiddag
24. august kl 09:30 - Anden konferencedag

Den første konferencedag starter den 23. august kl. 10:00. Der er mulighed for registrering allerede fra kl. 08:00. For de deltagere der har bestilt værelse, er der adgang til værelserne fra kl. 14:00. Indtil da, er der arrangeret et aflåst lokale til opbevaring af bagage både på hotellet og på Martec. 


MSSM 2018 Keynotes

Søren Tranberg Hansen, Consultant, Author, Researcher focusing on Artificial Intelligence and Robotics

Søren er forsker, forfatter og analytiker med fokus på robotik og kunstig intelligens. Han har en baggrund som industriforsker inden for robotik og AI og er en prisvindende kommunikator. Han skaber forretningsmæssig værdi gennem innovationsprojekter, formidling og internationale partnerskaber og navigerer i krydset mellem international forskning, kommercielle aktiviteter og politik

Læs mere om Søren her
 

Henrik O. Madsen, tidligere Group CEO for DNV-GL & Adjungeret Professor, DTU

Henrik er tidligere Group CEO for DNV-GL, tilknyttet DNV-GL som rådgiver og er samtidig formand for Norges Forskningsråd og har flere bestyrelses- og advisoryboard poster i bl.a. Sustainia og Aker solutions.

Henrik vil fortælle os mere om bæredygtighed indenfor skibsfart, og hvordan understøtter vi i vores erhverv i FN’s 17 bæredygtighedsmål.

 

Erik Hollnagel, Proffessor, PhD

Erik Hollnagel er en internationalt anerkendt specialist inden for robusthedsteknologi, system sikkerhed, menneskelig pålidelighedsanalyse, kognitiv systemteknik og intelligente menneskesystemer. Han er forfatter til mere end 500 publikationer, herunder 22 bøger, artikler fra anerkendte tidsskrifter, konferencepapirer og rapporter.

Læs mere om Erik her
 

Poul Knudsgaard, Vice President, MAN Energy Solutions

Jens Buchhave, CEO, Terntank

Søren.rund.png
 
Henrik.rund.png
 
EH.rund.png

23. August

Ren luft i lungerne

Eksponeringsscenarier. Luftkvalitet specielt i maskinrummet har indtil nu været et overset emne. Hvor galt står det til? Hvad kan vi gøre? Hvad betyder det?

Med afsæt i et nyligt eksamensprojekt dykker vi ned i problemstillingen og får syn for sagen. Desuden kigger vi på luftkvalitetens betydning fra et medicinsk synspunkt. Og diskuterer udfordringerne og mulige løsninger. Hvad er eksponeringskilderne. Hvad betyder det at mange ombord arbejder i airconditionerede områder. Og ikke mindst - er der reelle muligheder for at løse udfordringerne?

Moderator: Anne Ries, Sea Health and Welfare

Jesper.rund.png

Jesper Rasmussen
Ledende overlæge, ph.d., speciallæge i arbejdsmedicin

 

Anne.rund.png

Moderator
Anne Ries, Sea Health and Welfare


Regler: Motivation eller byrde og ansvar

Hvad var egentlig tanken bag de regler som er søfarten hviler på i dag, hvorfor opstod de og hvordan påvirker de måden vi foretager valg ude ombord?  Hvordan hjælper reglerne med at løse de problemer der er sat i verden for?

Ombord oplever mange søfolk en tung byrde af ansvar grundet mange regler og procedurer. Men hvad kan vi sætte i stedet for? Og hvordan kan vi stimulere en ledelsesform og en adfærd, hvor åbenhed og en kritisk holdning er med til at balancere sikkerhed, ansvarlighed, performance og omstillingsparathed og samtidig skabe en god arbejdsplads?

Efter en kort introduktion af emnet opstiller vi en række hypoteser, som bliver diskuteret – holder hypoteserne? Hvorfor, hvorfor ikke? Vi deler erfaring med deltagerne og til slut kommer vi med bud på, hvad det fremtidige fokus skal være, og hvordan vi praktisk kan finde en balance mellem overholdelse af regler og en sand sikkerhedskultur.

Erik.rund.png

Erik Green
Erik Green, Managing Director and Partner, Green Jakobsen


Robotter og mennesker, en sikker cocktail?

Robotterne kommer, hvordan skal vi arbejde sammen og hvordan kan ny teknologi hjælpe til en højere sikkerhed?

Fokus bliver hvordan vi får mennesker og maskiner til at fungere i fællesskab. Maskinerne er til for menneskene og ikke omvendt. Men hvad er faldgruberne? Hvordan evaluerer vi risici ved ny teknologi objektivt - uden vi falder i enten den bagud skuende - eller den teknologforblændede grøft? Vi får indsigt i forskning på området og ser eksempler på hvordan teknologi kan hjælpe til højere performance på sikkerhedsområdet. Og ikke mindst - der bliver masser af tid til debat.


Vores arbejdsplads i fremtiden: kompetencer og kultur

Hvad bliver fremtidens kompetencekrav til søfarende - og hvordan ser jobbet ud om 10 år? Bliver fremtidens maritime arbejdsplads en attraktiv arbejdsplads?                                      

Vi kigger på fremtidens skibsfart og kommer med indlæg om fremtidens uddannelser. Desuden kigger vi i krystalkuglen og kigger ind i fremtiden med resultater fra Fremtidsværkstedet

Moderator: Lars Wolfgang Hansen

T.Mathias.rund.png

T. Mathias Augustsen 
Specialkonsulent, Søfartsstyrelsen

Lars.rund.png

Lars Wolfgang Hansen
Overfartsleder, Færgefarten Orø – Holbæk


Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - vi kan gøre det bedre

Vi fokuserer på best cases og handlemuligheder.

Fokus på at gøre søfart til et stolt erhverv igen. Hvordan får vi bugt med en negativ kultur og får selvsikkerheden og troen på os selv igen?

Vi vender bøtten på hovedet og kigger på best cases. Hvor er det lykkedes. Hvad gør søfarende og rederier med succes - og hvad kan vi lære af det?


På vej mod 2020

Global cap er lige om hjørnet. Hvad sker der? Hvordan påvirker det skibsfarten? Og hvad kan jeg gøre?

Få indsigt i hvad der konkret er i de nye udledningskrav, og hvordan kravene kan imødekommes - og hvad det betyder for den daglige drift.


24. August

D. 24. august sætter vi handling bag ord! Vi har etableret 5 stationer hvor du rigtig kan prøve kræfter med de teoretiske værktøjer du har erhvervet dagen forinden. Hver station har sit tema med en varighed af en time - du kan gå til og fra stationerne som du ønsker. Stationerne vil være:


Sikker transfer

Sikker transfer, hvad enten det gælder lodser, servicemedarbejdere eller til vindmøller og platforme.

Poul.rund.png

Poul Knudsgaard
MAN Diesel & Turbo


Motion ombord

Hvordan styrker du formen på lidt plads uden brug af udstyr?

Torben Keller rund.png

Torben Keller
Crossfit Frederikshavn

Brian.rund.png

Brian Høj
Crossfit Frederikshavn


Teknik der gør os bedre MSSM'er

Datadrevet sikkerhedsarbejde - helt enkelt

Prøv hvor enkelt det kan være at få overblik over faktorer der skaber grobund for menneskelige fejl. Se hvordan alle led i organisationen kan være informeret i real-tid med Scoutbase.

Vi udvikler værktøjet i samarbejde med DFDS og med støtte fra Den Danske Maritime Fond."

Mads.rund.png

Mads Ragnvald Nielsen
CEO

Sebastian.png

Sebastian Nause Blueml
Co-Founder & Service
Designer

Anders

Anders Bech Mellson
Co-Founder & CTO

Yassin.rund.png

Yassin Askar
Co-Founder & Product Designer

 


Teknik der gør os bedre MSSM'er: Datadrevet sikkerhedsarbejde - helt enkelt

 Prøv hvor enkelt det kan være at få overblik over faktorer der skaber grobund for menneskelige fejl. Se hvordan alle led i organisationen kan være informeret i real-tid med Scoutbase. Vi udvikler værktøjet i samarbejde med DFDS og med støtte fra Den Danske Maritime Fond."

Jens.rund.png

Jens Lauritsen
Chief Product Officer


Kraner - Træning, Certificering og sikkerhed

Nye regler sætter barrer højere i forhold til sikkerhedsarbejdet med kraner. Hvordan med træning, hvad betyder det? Med afsæt i virkelighedens udfordringer tager vi et greb om udfordringerne - hands-on