MSSM_logo_mdcfarver.white.png

23. August

Ren luft i lungerne

Eksponeringsscenarier. Luftkvalitet specielt i maskinrummet har indtil nu været et overset emne. Hvor galt står det til? Hvad kan vi gøre? Hvad betyder det?

Med afsæt i et nyligt eksamensprojekt dykker vi ned i problemstillingen og får syn for sagen. Desuden kigger vi på luftkvalitetens betydning fra et medicinsk synspunkt. Og diskuterer udfordringerne og mulige løsninger. Hvad er eksponeringskilderne. Hvad betyder det at mange ombord arbejder i airconditionerede områder. Og ikke mindst - er der reelle muligheder for at løse udfordringerne?


Regler: Motivation eller byrde og ansvar

Hvad var egentlig tanken bag de regler som er søfarten hviler på i dag, hvorfor opstod de og hvordan påvirker de måden vi foretager valg ude ombord?  Hvordan hjælper reglerne med at løse de problemer der er sat i verden for?

Ombord oplever mange søfolk en tung byrde af ansvar grundet mange regler og procedurer. Men hvad kan vi sætte i stedet for? Og hvordan kan vi stimulere en ledelsesform og en adfærd, hvor åbenhed og en kritisk holdning er med til at balancere sikkerhed, ansvarlighed, performance og omstillingsparathed og samtidig skabe en god arbejdsplads?

Efter en kort introduktion af emnet opstiller vi en række hypoteser, som bliver diskuteret – holder hypoteserne? Hvorfor, hvorfor ikke? Vi deler erfaring med deltagerne og til slut kommer vi med bud på, hvad det fremtidige fokus skal være, og hvordan vi praktisk kan finde en balance mellem overholdelse af regler og en sand sikkerhedskultur.

Erik.rund.png

Erik Green
Erik Green, Managing Director and Partner, Green Jakobsen


Robotter og mennesker, en sikker cocktail?

Robotterne kommer, hvordan skal vi arbejde sammen og hvordan kan ny teknologi hjælpe til en højere sikkerhed?

Fokus bliver hvordan vi får mennesker og maskiner til at fungere i fællesskab. Maskinerne er til for menneskene og ikke omvendt. Men hvad er faldgruberne? Hvordan evaluerer vi risici ved ny teknologi objektivt - uden vi falder i enten den bagud skuende - eller den teknologforblændede grøft? Vi får indsigt i forskning på området og ser eksempler på hvordan teknologi kan hjælpe til højere performance på sikkerhedsområdet. Og ikke mindst - der bliver masser af tid til debat.


Vores arbejdsplads i fremtiden: kompetencer og kultur

Hvad bliver fremtidens kompetencekrav til søfarende - og hvordan ser jobbet ud om 10 år? Bliver fremtidens maritime arbejdsplads en attraktiv arbejdsplads?                                               

Vi kigger på fremtidens skibsfart og kommer med indlæg om fremtidens uddannelser. Desuden kigger vi i krystalkuglen og kigger ind i fremtiden med resultater fra Fremtidsværkstedet


Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - vi kan gøre det bedre

Vi fokuserer på best cases og handlemuligheder.

Fokus på at gøre søfart til et stolt erhverv igen. Hvordan får vi bugt med en negativ kultur og får selvsikkerheden og troen på os selv igen?

Vi vender bøtten på hovedet og kigger på best cases. Hvor er det lykkedes. Hvad gør søfarende og rederier med succes - og hvad kan vi lære af det?


På vej mod 2020

Global cap er lige om hjørnet. Hvad sker der? Hvordan påvirker det skibsfarten? Og hvad kan jeg gøre?

Få indsigt i hvad der konkret er i de nye udledningskrav, og hvordan kravene kan imødekommes - og hvad det betyder for den daglige drift.


24. August

D. 24. august sætter vi handling bag ord! Vi har etableret 5 stationer hvor du rigtig kan prøve kræfter med de teoretiske værktøjer du har erhvervet dagen forinden. Hver station har sit tema med en varighed af en time - du kan gå til og fra stationerne som du ønsker. Stationerne vil være:

Sikker transfer
Sikker transfer, hvad enten det gælder lodser, servicemedarbejdere eller til vindmøller og platforme.


Motion ombord
Hvordan styrker du formen på lidt plads uden brug af udstyr?

Torben Keller rund.png

Torben Keller
Crossfit Frederikshavn


Teknik der gør os bedre MSSM'er
Hands on demoer med ny teknik der kan hjælpe højne arbejdssikkerheden, gøre os sundere, øge trivslen og minimere vores negative påvirkning af miljøet.


Mad med variation på lidt plads     
En kok kommer og viser hvordan du laver lækker mad på en CTV


Fortøjninger - hands-on or off?
Med afsæt i en havarirapport om fortøjningsulykker, gennemgår vi hændelsen og havari kommissionens arbejde. Herefter debat hvordan anbefalingerne kan udmøntes i praksis.