MSSM_logo_mdcfarver.white.png

TIDER

23. august kl 10:00 - Første konferencedag
23. august kl 18:30 - Konferencemiddag
24. august kl 09:30 - Anden konferencedag - slut kl 13.00

Den første konferencedag starter den 23. august kl. 10:00. Der er mulighed for registrering allerede fra kl. 08:00. For de deltagere der har bestilt værelse, er der adgang til værelserne fra kl. 14:00. Indtil da, er der arrangeret et aflåst lokale til opbevaring af bagage både på hotellet og på Martec. 


MSSM 2018 Keynotes

Søren.rund.png

Søren Tranberg Hansen, Consultant, Author, Researcher focusing on Artificial Intelligence and Robotics

Søren er forsker, forfatter og analytiker med fokus på robotik og kunstig intelligens. Han har en baggrund som industriforsker inden for robotik og AI og er en prisvindende kommunikator. 

Robotterne kommer ikke - de er her allerede

Robotter har siden 60’erne levet et relativt soleret liv i fabriksanlæg, hvor de er blevet brugt til at løse opgaver som var ”dull, dangerous or dirty” - eksempelvis i bilindustrien. Den teknologiske udvikling har de seneste år gjort det muligt at benytte robotter i mange andre typer sektorer, herunder sundhedsvæsenet, militæret, servicebranchen, private hjem m.m.

 

Robotter er mange ting

Ordet ”robot” betyder oprindeligt slave, og bliver traditionelt defineret som en programmerbar maskine der kan sanse sine omgivelser, bevæge sig og håndtere fysiske genstande. I dag bruges robotbegrebet dog også til at beskriver mange andre typer af automatisering, herunder softwarerobotter til administrations- og kommunikationsopgaver.

 

Robotterne og os

Robotter vil i højere og højere grad kunne arbejde tæt sammen med mennesker og vil i fremtiden være en integreret del af vores dagligdag på arbejdspladsen og i vores hjem. De seneste år er der sket store fremskridt i at udvikle robotter, der ligner og opfører sig som mennesker. Robotter har dog stadig ikke samme forståelse for sine omgivelser og samme tilpasningsevne som os.

 

Erik Hollnagel, Proffessor, PhD

Erik Hollnagel er en internationalt anerkendt specialist inden for robusthedsteknologi, system sikkerhed, menneskelig pålidelighedsanalyse, kognitiv systemteknik og intelligente menneskesystemer. Han er forfatter til mere end 500 publikationer, herunder 22 bøger, artikler fra anerkendte tidsskrifter, konferencepapirer og rapporter.

 

 

Jens Buchhave, CEO, Terntank

Jens Buchhave er CEO for det danske rederi Terntank, der ejer og opererer verdens mest miljøvenlige tank-flåde. En titel de ønsker at fastholde. Jens vil fortælle os mere om shipping i fremtiden, og kigge på muligheder og udfordringer fra et reder synspunkt.

 

 

Poul Knudsgaard, Vice President, MAN Energy Solutions

Til dagligt arbejder Poul som Site Manager i Frederikshavn og Head of MAN PrimeServ Four-Stroke Danmark. På konferencens anden dag vil Poul fortælle os mere om en tragisk hændelse der fandt sted hos MAN, der vil indlede til et oplæg om, hvordan man i en organisation arbejder med emnet, for at undgå dette og lignende sker i fremtiden. 

 
EH.rund.png
 
Jens.Buchhave.rund.30dpi.png
 
Poul.rund.png

23. August

Ren luft i lungerne

Eksponeringsscenarier. Luftkvalitet specielt i maskinrummet har indtil nu været et overset emne. Hvor galt står det til? Hvad kan vi gøre? Hvad betyder det?

Med afsæt i et nyligt eksamensprojekt dykker vi ned i problemstillingen og får syn for sagen. Desuden kigger vi på luftkvalitetens betydning fra et medicinsk synspunkt. Og diskuterer udfordringerne og mulige løsninger. Hvad er eksponeringskilderne. Hvad betyder det at mange ombord arbejder i airconditionerede områder. Og ikke mindst - er der reelle muligheder for at løse udfordringerne?

Moderator: Anne Ries, Sea Health and Welfare

Jesper.rund.png

Jesper Rasmussen
Ledende overlæge, ph.d., speciallæge i arbejdsmedicin

 

Anne.rund.png

Moderator
Anne Ries, Sea Health and Welfare


Regler: Motivation eller byrde og ansvar

Hvad var egentlig tanken bag de regler som er søfarten hviler på i dag, hvorfor opstod de og hvordan påvirker de måden vi foretager valg ude ombord?  Hvordan hjælper reglerne med at løse de problemer der er sat i verden for?

Ombord oplever mange søfolk en tung byrde af ansvar grundet mange regler og procedurer. Men hvad kan vi sætte i stedet for? Og hvordan kan vi stimulere en ledelsesform og en adfærd, hvor åbenhed og en kritisk holdning er med til at balancere sikkerhed, ansvarlighed, performance og omstillingsparathed og samtidig skabe en god arbejdsplads?

Efter en kort introduktion af emnet opstiller vi en række hypoteser, som bliver diskuteret – holder hypoteserne? Hvorfor, hvorfor ikke? Vi deler erfaring med deltagerne og til slut kommer vi med bud på, hvad det fremtidige fokus skal være, og hvordan vi praktisk kan finde en balance mellem overholdelse af regler og en sand sikkerhedskultur.

Erik.rund.png

Erik Green
Erik Green, Managing Director and Partner, Green Jakobsen


Robotter og mennesker, en sikker cocktail?

Robotterne kommer, hvordan skal vi arbejde sammen og hvordan kan ny teknologi hjælpe til en højere sikkerhed?

Fokus bliver hvordan vi får mennesker og maskiner til at fungere i fællesskab. Maskinerne er til for menneskene og ikke omvendt. Men hvad er faldgruberne? Hvordan evaluerer vi risici ved ny teknologi objektivt - uden vi falder i enten den bagud skuende - eller den teknologforblændede grøft? Vi får indsigt i forskning på området og ser eksempler på hvordan teknologi kan hjælpe til højere performance på sikkerhedsområdet. Og ikke mindst - der bliver masser af tid til debat.

Søren.rund.png

Søren Tranberg Hansen
Consultant, Author, Researcher focusing on Artificial Intelligence and Robotics

Erik Møller.rund.png

Erik Møller
Maritime Consultant & Project Manager
MARCOD

Ole Henriksen.rund.png

Ole Henriksen
Seniorkonsulent
Maskinsikkerhed


Vores arbejdsplads i fremtiden: kompetencer og kultur

Hvad bliver fremtidens kompetencekrav til søfarende - og hvordan ser jobbet ud om 10 år? Bliver fremtidens maritime arbejdsplads en attraktiv arbejdsplads?                                      

Vi kigger på fremtidens skibsfart og kommer med indlæg om fremtidens uddannelser. Desuden kigger vi i krystalkuglen og kigger ind i fremtiden med resultater fra Fremtidsværkstedet

Moderator: Lars Wolfgang Hansen

T.Mathias.rund.png

T. Mathias Augustsen 
Specialkonsulent, Søfartsstyrelsen

Stefan Egedal rund.png

Stefan Egedal Petersen
Senior Chief Engineer, Scandlines

Lars.rund.png

Lars Wolfgang Hansen
Overfartsleder, Færgefarten Orø – Holbæk


Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - vi kan gøre det bedre

Vi fokuserer på best cases og handlemuligheder.

Fokus på at gøre søfart til et stolt erhverv igen. Hvordan får vi bugt med en negativ kultur og får selvsikkerheden og troen på os selv igen?

Vi vender bøtten på hovedet og kigger på best cases. Hvor er det lykkedes. Hvad gør søfarende og rederier med succes - og hvad kan vi lære af det?

Indlæg: Esvagt Faraday

Sessionen afsluttes med en aktiv debat

Nicolaj.Michael.rund.png

Nicolaj Tvilling
Befaren matros, Ampelmann operetør og STB fører.

Michael Brehmer
Befaren matros, Ampelmann operetør og STB fører.


På vej mod 2020

Global cap er lige om hjørnet. Hvad sker der? Hvordan påvirker det skibsfarten? Og hvad kan jeg gøre?

Få indsigt i hvad der konkret er i de nye udledningskrav, og hvordan kravene kan imødekommes - og hvad det betyder for den daglige drift.

Indlæg: Hvordan virker en scrubber, hvad er de dyreste driftposter og hvor meget overvågning og vedligeholdelse kræves der fra besætningens side?
Jens Peter Hansen, ECA engineering

jens.hansen.rund.png

Jens Peter Hansen
 ECA Engineering

Jan.rund.png

Moderator
Jan Boyesen
Head of Development, MDC


24. August

D. 24. august sætter vi handling bag ordene! Vi har etableret 4 stationer hvor du rigtig kan prøve kræfter med de teoretiske værktøjer du har erhvervet dagen forinden. Hver station har sit tema med en varighed af en time - du kan gå til og fra stationerne som du ønsker. Stationerne vil være:


Motion ombord

Hvordan styrker du formen på lidt plads uden brug af udstyr?

Torben Keller rund.png

Torben Keller
Crossfit Frederikshavn

Brian.rund.png

Brian Høj
Crossfit Frederikshavn


Teknik der gør os bedre MSSM'er

Datadrevet sikkerhedsarbejde - helt enkelt

Prøv hvor enkelt det kan være at få overblik over faktorer der skaber grobund for menneskelige fejl. Se hvordan alle led i organisationen kan være informeret i real-tid med Futuremar.

Vi udvikler værktøjet i samarbejde med DFDS og med støtte fra Den Danske Maritime Fond."

Mads.rund.png

Mads Ragnvald Nielsen
CEO

Sebastian.png

Sebastian Nause Blueml
Co-Founder & Service
Designer

Yassin.rund.png

Yassin Askar
Co-Founder & Product Designer


Teknik der gør os bedre MSSM'er: MIXED REALITY in MARITIME OPerATIONS

Kan ny teknologi gøre os bedre til at udføre vores arbejde? Kan vi bruge MR (Mixed Reality) til at ventiljustering eller til at lave handover ombord? Prøv maritime test cases i Microsoft HoloLens og snak med udviklerne bag projektet. Projektet er lavet med støtte fra Den Danske Maritime Fond af Virsabi i samarbejde med MAN Energy Solutions, Viking Supply Ships, Maersk Supply Service og MDC.

Jens.rund.png

Jens Lauritsen
Chief Product Officer, Virsabi


Kraner - Træning, Certificering og sikkerhed

Nye regler sætter barrer højere i forhold til sikkerhedsarbejdet med kraner. Hvordan med træning, hvad betyder det? Med afsæt i virkelighedens udfordringer tager vi et greb om udfordringerne - hands-on