TINV3 - Transportens Innovationsnetværk

Transportens Innovationsnetværk bidrager til at styrke det danske transport- og logistikerhvervs konkurrenceevne og teknologiske førerskab. Vi arbejder på tværs af branchen og rummer således alle transportformer: sø, vej, bane og luft. TINV 3 startede medio 2014 med CBS Maritime og AAU som nye partnere. Maritim teknologi og forretningsudvikling er nu inkluderet som indsatsområde.
TINV har pr 2015 ca. 1083 medlemmer og TINV3 løber fra 2014 til 2017.
 

Tidligere TINV aktiviteter
I 2012 har TINV bl.a. været stifter af et nyt netværk ved navn ”Netværk for gas i transport”. Netværket samler transportvirksomheder til lands og til vands, såvel som den enkelte vognmand der alle har en interesse i at vide mere om, hvad, hvornår og hvordan biogas kan blive et reelt alternativ til de fossile brændstoffer i fremtiden.

I 2012 præsenterede regeringen den nye Innovationsstrategi. Sammen med TINV, glædes MDC over, at innovation er højt på den politiske dagsorden, og at vækst og innovation går hånd i hånd. Vækst og nye arbejdspladser skal, men andre ord, være et resultat af, at vi i Danmark er gode til at skabe nye og innovative løsninger, og samarbejde på tværs er et nøgleord for at nå målet.

De faglige fokusområder som TINV beskæftiger sig med tager alle udgangspunkt i de samfundsmæssige udfordringer, som transportsektoren står overfor nu og i den nærmeste fremtid.

I 2013 arbejdede TINV med faglige områder som Køretøjsteknologi, Ship Management and Technology Impact, Energi i Transport, Logistik, ITS – Intelligente Transport Systemer, CSR i transport, med mere, samttværgående aktiviteter såsom Innovation i Transport, Uddannelse og kompetenceudvikling, Projektudvikling samt Internationalisering.

”Transportens Innovationsnetværk (TINV) er et resultat af MDC som en dygtig facilitator i samarbejde med medlemmerne. Medlemskab af MDC giver værdi og inspiration. Foreningen er en ”driver” og ”igangsætter” indenfor innovation, nye projekter samt ny viden om internationale samarbejder.”
Erik Østergaard, Adm. Direktør DTL, Bestyrelsesformand for TINV og bestyrelsesmedlem i MDC 

For mere information besøg hjemmesiden www.tinv.dk