MDC søger PROJEKTLEDER til Fremtidens Maritime Håndværker

Vil du være med til at sikre, at den maritime industri har adgang til kompetent arbejdskraft I fremtiden?

MDC søger PROJEKTLEDER til Fremtidens Maritime Håndværker

Udfordringen

Det Blå Danmark er en af Danmarks styrkepositioner og landets største eksporterhverv. Vi er 100.000 kollegaer i erhvervet, hvoraf 40.000 er faglærte. Men når kun knap 20 % af en ungdomsårgang søger ind på en erhvervsuddannelser, har vi en udfordring. Vi har behov for flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne, flere maritime kompetencer i uddannelserne samt flere praktikpladser i de maritime virksomheder.

Din opgave bliver at lede et projekt med partnere fra brancheorganisationen Danske Maritime, SIMAC, KEA - Københavns Erhvervsakademi, TEC Uddannelser og Next Uddannelse København. Sammen skaber vi nye praktikpladser, tiltrækker flere elever til uddannelserne samt afholder uddannelsesforløb, hvor eleverne opbygger maritime kompetencer.

Din fornemste opgave vil være at sikre fremdrift, så projektets partnere når alle de opsatte mål. Ligeledes skal du sikre behørig dokumentation og afrapportering på projektaktiviteterne til EU og Region Hovedstaden.

Om dig

Du brænder for det Blå Danmark, og synes ligesom os, at branchen er det mest fantastiske erhverv. Du synes, at kompetencer og uddannelse er noget af det mest spændende at arbejde med, fordi det er grundlaget for udvikling i vores erhverv.

Sidst men ikke mindst, trives du i rollen som projektleder:

- Du er en god kommunikator
- Du har overblik og fokuserer på projektets mål
- Du har skarpt øje på tidsforbrug, fremdrift, ressourcer, økonomi
- Dokumentation, selvstændighed, systematik og struktur er ord, der beskriver dig godt

Din nye base

Dine nye kollegaer i MDC venter på at tage imod dig med åbne arme. Vi sætter pris på samarbejde, godt socialt samvær, kreativitet netværk og gode relationer til vores samarbejdspartnere og medlemsvirksomheder med det fælles mål at gøre det Blå Danmark endnu stærkere.

MDC er hjemsted for godt 170 medlemsvirksomheder inden for hele den maritime værdikæde, og er Danmarks nationale maritime klyngeorganisation.

Yderligere information
Udviklingschef Jan Boyesen, telefon 28 75 40 81
Læs omkring Fremtidens Maritime Håndværker på: www.maritimhåndværker.dk

indu_tek_KTS_Morten Holtum.jpg