Back to All Events

Hvordan får vi internt forbedret samarbejdet mod cybertruslen?

Hvor mange virksomheder findes der, som kan svare JA til at hele organisationen har samme fokus på cybertruslen?

Og hvor mange steder vil man få en enslydende og sammenhængende uddybning, når man spørger mere ind til emnet?

Undersøgelser viser desværre, at der meget ofte ikke er en entydig og sammenhængende tilgang til ”Emergency Response Planning” og ”Disaster Recovery” på tværs af afdelinger i virksomhederne i Danmark – hvilket sikkert også gælder for rederierne og den øvrige maritime branche.

IT har én plan, Technical Management en anden, HR en tredje, befragtning en fjerde, skibene en femte – og alt for tit er øvrige supportfunktioner slet ikke involveret i planlægningen (selvom de er vigtige medspillere i et recovery scenarie). Og planerne testes kun sjældent eller slet ikke – og overhovedet ikke i fælles øvelser på tværs af alle virksomhedens nøgleomåder.

Det betyder, at der går værdifuld tid, ressourcer og værdier tabt, hvis et cyberangreb indtræffer i større eller mindre omfang. Tab som kan mindskes, ved at man på forhånd planlægger beredskab og recovery i samarbejde på tværs af virksomheden.

Og hvordan gør man så bedst det?

Vi har sammensat et spændende seminar på tværs af HSQE, IT, Kommunikation og Cyber med ledende eksperter på området og inspirerende maritime cases, og hvor du gennem workshops får konkrete eksempler på tiltag, du kan tage med hjem og igangsætte.

Earlier Event: October 21
Evacuation systems
Later Event: October 31
Maritime Disruptors Academy