Back to All Events

Invitation til temadag om sikring

TBST har oplyst at de gerne vil deltage og holde oplæg på en temadag den 14. november. Danske Havne har aftalt med Lindø Port of Odense, at arrangementet afholdes hos dem.

Transport-, Bygge -, Boligstyrelsens oplæg forventes at omhandle:
Ændring af model til godkendelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner i de danske erhvervshavne.