Back to All Events

Invitation til temadag om udbudsret

 • Aarhus Havn, Havnecenteret 7 Vandvejen Aarhus, 8000 Denmark (map)

Danske Havne vil i samarbejde med David Klæsøe-Lund fra Advokatfirmaet Poul Smith, gerne invitere til  temadag om udbudsret. Dagen henvender sig til de af havnenes ansatte med ingen, nogen eller en vis erfaring med at gennemføre udbud.

Formålet med udbudsdagen er at give deltagerne et overblik over, hvordan man gennemfører et udbud, og at give deltagerne en række gode råd og praktiske vink i den forbindelse.

I løbet af dagen vil vi komme igennem udbudsprocessen fra A-Z. Hovedfokus er på de praktiske problemstillinger, der opstår i de fleste udbud. Fokus er derimod ikke på undtagelser og regler, som nok kan være interessante for en teoretisk betragtning, men som for en række indkøb kun vil være mindre relevante at komme ind på.

Udbudsretten er ret tung på processuelle regler, og det vigtige i den sammenhæng er at holde sig for øje, at det essentielle jo er at få ”det gode købmandskab” i centrum, dvs. hvordan får man tilrettelagt sit indkøb på en måde, så det bedst opfylder havnens behov, og så man samtidig får udnyttet de muligheder, som udbudsreglerne giver en?

Vi vil bl.a. komme igennem følgende punkter:

 • Relevante udbudsretlige regelsæt og formålet med reglerne

 • Overblik over udbudsprocessen og de centrale udbudsretlige principper

 • Tærskelværdier

 • Overvejelser i forbindelse med afgrænsning af havnens kommende indkøb, herunder muligheden for at gennemføre en markedsdialog

 • Valg af udbudsform (offentligt udbud, begrænset udbud, udbud med forhandling m.v.)

 • Overblik over dokumenter i en udbudsproces (herunder udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kontrakt m.v.)

 • Udformning af egnethedskrav til de virksomheder, som havnen ønsker tilbud fra (tekniske krav, økonomiske krav, spørgsmålet om anvendelse af frivillige udelukkelsesgrunde m.v.)

 • Prækvalifikation (anvendelse af ESPD, prækvalifikationsrapport, opfordringsskrivelse og afslagsskrivelser)

 • Spørgsmål/svar-fase (rammerne for at ændre i udbudsmaterialet undervejs)

 • Evaluering (evalueringsmetode)

 • Tildeling og indgåelse af kontrakt (herunder om standstill og afslagsbreve)

 • Afslutning af udbuddet

 • Ændring af kontrakten i kontraktperioden

Undervejs vil udbudsreglerne blive belyst med cases og kendelser fra Klagenævnet for Udbuds praksis.

Danske Havne vil gerne bede om eventuelle spørgsmål på forhånd.
Spørgsmål sendes til kontaktperson:
Eva Fiil Nielsen
Mail: efn@danskehavne.dk
Tlf. +45 61 71 07 06

Tilmelding

Tilmeld dig til temadagen om udbudsret her

Aarhus Havn                       6. marts 2019                      Pris: 1.000 kr. eks. moms          
Havnecenteret                    kl. 09:30-16:00                 Sidste frist for tilmelding er 20. februar 2019
Vandvejen 7                                                                     Tilmelding er bindende efter 20. februar 2019
8000 Aarhus C