Back to All Events

MDC Generalforsamling

  • Vogndækket, kælderen Amaliegade 33B Copenhagen Denmark (map)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer

  2. Godkendelse af årsberetning

  3. Godkendelse af årsregnskab

  4. Valg af bestyrelse

  5. Valg af revisor

  6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag

  7. Behandling af forslag til bestyrelse eller medlemmer

  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen v/sekretariatet i hænde senest 2 uger, før generalforsamlingen finder sted.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwich.