Back to All Events

Den Ny Havneforordning – Fortolkning, Forståelse, Forventning

  • Copenhagen Malmö Port (map)

Havneforordningen trådte i kraft den 24. marts 2019. Forordningen har direkte virkning i forhold til havnene, men bliver i Danmark implementeret med en bekendtgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er ansvarlig myndighed.

Derfor undersøger vi i Port Forum hvad der er nyt ved forordningen ift. den nuværende havnelov. Trafikstyrelsen vil redegøre for overvejelserne i forbindelse med bekendtgørelsen og repræsentanter fra havne og havnevirksomheder redegør for overvejelser om brug af minimumskrav til tjenesteudbydere, høring af havnens brugere og hvordan det påvirker sektoren at forordningen kun omfatter nogle havne.

Formålet med havneforordningen er fra EU’s side at opstille klare rammer vedrørende finansieringen af havneinfrastruktur og havnetjenester for at sikre, at havnene og den nationale havnepolitik overholder konkurrencereglerne fuldt ud.

Forordningen gælder kun for de danske erhvervshavne, der ligger ved det trans-europæiske transportnet, såkaldte TEN-T havne.

Læs mere i Havnelovsguiden her

Bemærk arrangementet vil være på dansk.