Back to All Events

Danske Havnes Havnekonference 2016


“Havne… fra infrastruktur til meget mere”

Der vil blive sat fokus på havnenes omstilling og de krav, der stilles til en effektiv og forretningsorienteret havnesektor. Håbet er at komme, om ikke hele vejen rundt om havnene, så at få belyst og diskuteret muligheder og forpligtigelser, der følger med, når havnene udvikler ikke blot forretningen og udbygger samarbejdsrelationerne, men også skal være et vigtigt samlingspunkt for den lokale og regionale erhvervsudvikling.

Målgruppen er havnenes ledende medarbejdere, havnebestyrelsesmedlemmer, havnenes samarbejdsparter – og alle andre, der interesserer sig for udviklingen i sektoren.

Tilmelding Foretages senest den 4. april 2016: