Back to All Events

Generalforsamling/General Assembly EMUC

  • Europas Maritime Udviklingscenter 33B Amaliegade København, 1256 Denmark (map)

Europas Maritime Udviklingscenter indkalder hermed til den årlige generalforsamling onsdag den 18. maj kl. 14:00 - 15:30

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Godkendelse af årsberetning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag
  7. Behandling af forslag til bestyrelse eller medlemmer
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen v/sekretariatet i hænde senest 2 uger, før generalforsamlingen finder sted. 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for netværking og et glas vin.