Back to All Events

Returlogistik og Cirkulær Ressourceøkonomi

Genanvendelse og styring af returlogistik

Udfordringerne bliver større og større og derfor efterspørges flere løsninger om returlogistikken. Heri ligger en sammenhængende professionalisering af hele flowet i forsyningskæden. Kom og hør om erfaringer fra Grundfos, IKEA, Refurb, Siemens Wind Power mfl. om hvordan man tilrettelægger returtagning af varer og gods på en effektiv og omkostningseffektiv måde. De beskrevne cases vil have forskellige udgangspunkter for genbrug og genanvendelse, men et fælles træk der rummer styring af data og opbygning af videnbase, derfor vil der være noget for alle virksomheder, der går med planer eller tanker om returtagning til genanvendelse. Omfanget varierer med typer og brancher, men vil som helhed kunne effektiviseres med 10- 15% ud fra dagens niveau.