Back to All Events

4 nye teknologier i byggeriet og logistikken

  • Køge Erhvervsservice Teaterbygninerne, Bag Haverne 1 4600 Køge Danmark (map)

Nye teknologier er på vej ind i bygge- og anlægsprojekter og skaber muligheder for leverandører og samarbejdspartnere. Big data, analytics, droner, robotter, Virtual Reality og Smartphones er blandt de teknologier som understøtter effektivisering og innovation. Seminaret vil give et indblik i teknologierne og anvendelsesmulighederne i transport- og logistikvirksomhederne ved konkrete cases.

Sund & Bælt: Hvordan bruges big data til at optimere vedligeholdelsen af de tunneller og broer?
COWI: Mulighederne for at bruge droner til inspektion af byggere
Årstiderne Arkitekter: 3D modeller i Virtual Reality til projektering, dialog med kunderne m.
Vester Kopi: Fejl- og mangelregistrering og sikkerhedstilsyn vha. smartphones og tablets

MÅLGRUPPE:
Virksomheder som er arbejder med transport, logistik, byggeri og infrastruktur. Dette inkluderer leverandører af materialer, udstyr, serviceydelser, IT systemer samt rådgivere indenfor byggeri, anlæg og logstik. 

MERE INFO? Kontakt…
Finn Zoega, Chefkonsulent, Teknologisk Institut
Tlf:+45 7220 3170
Mail: fzo@teknologisk.dk                              

Niels Haldor Bertelsen, Seniorforsker, Aalborg Universitet i København
Tlf: +45 9940 2353
Mail: nhb@sbi.aau.dk

Jan Boyesen, Udviklingschef, Innovationsnetværket Femern Bælt 
Tlf: +45 2875 4081
Mail: jb@mdc.center