Back to All Events

Generalforsamling

 • Vogndækket, mødelokale kælderen 33B Amaliegade København K, 1256 Denmark (map)

EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER/MDCE INDKALDER HERMED TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 22. MAJ 2017 KL. 14:00 - 15:30

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Godkendelse af årsberetning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag
 7. Forslag om ændring af foreningens navn (vedtægternes §1)
 8. Forslag om ændring af foreningens formål (vedtægternes § 2)
 9. Behandling af forslag til bestyrelse eller medlemmer
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen v/sekretariatet i hænde senest 2 uger, før generalforsamlingen finder sted.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for netværking og et glas vin.

Generalforsamlingen finder sted i Amaliegade 33B, Vogndækket (mødelokale i kælderen), 1256 København K

BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN:
Ad 7 - § 1 ændres til

 1. ”Foreningens navn er Maritime Development Center.
 2. Foreningens forkortelse er MDC.”

Ad 8 - § 2 ændres til (ændring fremhævet med kursiv og fed)

 1. ”Foreningen er en netværksorganisation for den maritime branche og maritime interessenter.
 2. Samspillet mellem medlemmerne skal stimuleres bl.a. gennem møder og konferencer, hvorved synergifordele kan opstå.
 3. Maritime konferencer/udstillinger o. lign. skal tiltrækkes og gerne afvikles i samarbejde med andre aktører.
 4. Foreningen skal stimulere forskning, udvikling og uddannelse.
 5. Foreningen kan være med til at skabe forbindelse med og være medlem af andre foreninger eller EU- og internationale organer, når dette kan foregå på et upolitisk plan og fremmer foreningens formåll.
 6. Foreningen kan deltage i såvel nationale som internationale forsknings- og udviklingsprojekter på et faciliterings- og formidlingsplan, som skønnes at kunne understøtte udviklingen af den maritime branche generelt, samt være til gavn for medlemmerne."