Back to All Events

Så er det tid til generalforsamling

 • Vogndækket, kælderen 33B Amaliegade København, 1256 Denmark (map)

Maritime Development Center (MDC) indkalder til den årlige generalforsamling


Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Godkendelse af årsberetning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag
 7. Behandling af forslag til bestyrelse eller medlemmer
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen v/sekretariatet i hænde senest 2 uger, før generalforsamlingen finder sted.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for netværk og en forfriskning.

Ad pkt. 6
Der foreligger forslag om ændret kontingentstruktur, således at:

 • Alle medlemmer er kategori (I) medlemskab, med stemmeret

Ny kontingentstruktur:

 • Enkeltpersonsvirksomheder/konsulenter, og start-ups kr. 2.700, start-ups max. 2 år
 • Virksomheder med op til og med 5 ansatte, kr. 5.000
 • Virksomheder med 6 til og med 50 ansatte, kr. 12.500
 • Virksomheder med 51 ansatte og derudover, kr. 17.500
 • Uddannelsesinstitutioner med deltagelse i projekter, og for alle ansatte og studerende, kr. 15.000
 • Uddannelsesinstitutioner kun med deltagelse for ansatte (ingen projekt deltagelse og uden deltagelse i arrangementer for studerende), kr. 5.000