Back to All Events

Maritime luftemissioner

  • FORCE Technology 345 Park Allé Brøndbyvester, 2605 Denmark (map)

I takt med, at luftemissioner fra energiproduktion, industri og transport i de vestlige lande er faldet drastisk, har fokus i stigende grad rettet sig mod skibsfartens emissioner. I forhold til for eksempel landbaserede motorer og anlæg til energiproduktion har skibsfarten traditionelt haft en væsentlig mere lempelig regulering af emissioner til luften. Denne situation er under forandring.

Den internationale maritime organisation (IMO) har indført en tr invis regulering af emissionen af dels kvælstofoxider (NOX), dels emissionen af svovloxider (SOX). Sideløbende med skærpede krav til NOx indføres der fra 2020 et globalt loft svarende til 0,5 % svovl i fuelolie til skibsfarten. Desuden har IMO varslet indførelse af regulering af partikelemissioner via krav til Black Carbon. 

De øgede krav til skibsfarten har skabt et nyt marked for rensningsteknologier, samt metoder til kontrol, monitering og håndhævelse. Sideløbende arbejdes der på landsiden med tiltag som f.eks. strømanlæg til krydstogtskibe eller etablering af bunkringsanlæg for LNG, som vil kunne forbedre luftkvaliteten yderligere i nærmiljøet i byer med større havneanlæg.

INDHOLD

  • Skibsfartens bidrag til luftforurening, regulering og grænseværdier.

  • Udvikling af havne henimod lavere emissioner og bedre luftkvalitet.

  • Maritime reduktionsteknologier og løsninger (scrubbere, lavsvovl brændstof mv.).

  • Maritime moniteringsløsninger og fremtiden. 

  • Kontrol af compliance.

MÅLGRUPPE

Temadagen er målrettet virksomheder og personer der arbejder med, eller har udfordringer med, marine luftemissioner. Især ifm. reduktion og monitering af luftemissioner fra skibsfart.

OPLÆGSHOLDERE

Private virksomheder og offentlige instanser er repræsenteret, og de vil give et indblik i lovgivningen, teknologiløsninger indenfor reduktion og monitering af marine luftemissioner.

Deltagelse er gratis. Der opkræves et no-show-fee på 500 DKK ved udeblivelse, hvis der ikke er meldt afbud 5 dage forinden arrangementet. Tilmeldingsfrist er 20. februar 2019

LOGO-FORCE-Technology-940x361.jpg
logo.u.krone.presse.png
Earlier Event: February 19
Is India your (next) business adventure?
Later Event: March 6
BREXIT - Business Unusual!