Back to All Events

Så er det tid til generalforsamling

  • Vogndækket, kælderen Amaliegade 33B, 2nd Floor Copenhagen Denmark (map)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer

  2. Godkendelse af årsberetning

  3. Godkendelse af årsregnskab

  4. Valg af bestyrelse

  5. Valg af revisor

  6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag

  7. Behandling af forslag til bestyrelse eller medlemmer

  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen v/sekretariatet i hænde senest 2 uger, før generalforsamlingen finder sted.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwich.

Sidste frist for tilmelding er d. 21 maj kl 12.00