Back to All Events

Den Ny Havneforordning – Fortolkning, Forståelse, Forventning

  • Copenhagen Malmö Port Containervej 9 2150 Nordhavn Danmark (map)

Havneforordningen trådte i kraft den 24. marts 2019. Forordningen har direkte virkning i forhold til havnene, men bliver i Danmark implementeret med en bekendtgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er ansvarlig myndighed.

Derfor undersøger vi i Port Forum hvad der er nyt ved forordningen ift. den nuværende havnelov. Trafikstyrelsen vil redegøre for overvejelserne i forbindelse med bekendtgørelsen og repræsentanter fra havne og havnevirksomheder redegør for overvejelser om brug af minimumskrav til tjenesteudbydere, høring af havnens brugere og hvordan det påvirker sektoren at forordningen kun omfatter nogle havne.

Formålet med havneforordningen er fra EU’s side at opstille klare rammer vedrørende finansieringen af havneinfrastruktur og havnetjenester for at sikre, at havnene og den nationale havnepolitik overholder konkurrencereglerne fuldt ud.

Forordningen gælder kun for de danske erhvervshavne, der ligger ved det trans-europæiske transportnet, såkaldte TEN-T havne.

PROGRAM:

Havneforordningen - Baggrund, Fortolkning, Udmøntning
Henrik Tornblad, Chefkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Paneldebat: Overvejelser om brug af minimumskrav til tjenesteudbydere

- Frans Bennetsen, Partner, Kirk Larsen & Ascanius Advokatpartnerselskab
- Henrik Munch Jensen, Økonomi- og souschef, Aarhus Havn
- Gert Nørgaard, Strategy and Planning Manager, CMP

Pause

Paneldebat: Overvejelser om høring af havnens brugere – hvordan kan man gribe det an?
Samme panel som ovenfor

Paneldebat: Forordningens anvendelsesområde - hvorfor kun TEN-T havne

- Henrik Tornblad, Chefkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
- Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor, Danske Havne
- Jakob Svane, Chefkonsulent, DI - Danske Havnevirksomheder

Moderator: Niels Vallø, Senior Advisor, Contport Consult

Læs mere i Havnelovsguiden her

Arrangementet afholdes på dansk. 

Pris (ex. moms)
MDC medlem: Gratis
Danske Havne medlem: Gratis
Ikke medlem: 995 DKK
No-show fee: 500 DKK

For mere information bedes du venligst kontakte Henriette Dybkær eller på telefon +45 53 53 64 87.