External sources of information

Maritime Transport and Future Policies
Perspectives from the North Sea Region
Link

North Atlantic Ocean Clusters
Increased opportunities through cooperation
Link

Clusters Are Individuals
Creating Economic Growth through Clusters Policies for Cluster Management Excellence
Link

The Leading Maritime Capitals of the World
Link

BIMCO Manpower Update - 2010
Report by BIMCO concerning the supply and demand of maritime labour.
Link

Facilitating Maritime Competence Development
Article by Lisa S. Froholt in Mercator 2011
PDF

In search of Maritime Clusters
Article by Henrik Sornn-Friese in Mercator 2007
PDF

The Blue Denmark: Is it a labour mobility cluster?
Article by Henrik Sornn-Friese and Carsten Ørts Hansen, 2012
Link

The Economic Significance of Maritime Clusters
Report by The Danish Shipowner's Association, 2010
Link

SIRC Symposium 2011
Compliation of the Seafarers International Research Centre proceedings, 2011
Link

  Eksterne informationskilder

  Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling

  Rapporten er udgivet i DJØFs analysebrev DeFacto, og er  udarbejdet i samarbejde mellem CEBR (Centre for Economic and Business Research) og DJØF.
  Link

  Behovsanalyse for udvikling af en skibsinspektøruddannelsen
  En kvalitativ og kvantitativ analyse gennemført med deltagelse af 45 danske og 8 nordeuropæiske maritime organisationer, primært rederier.
  Link

  Viden Skaber Vækst
  Rapport udarbejdet af forsknings- og innovationsstyrelsen
  Link

  Effektmåling af videnpilotordningen for små og mellemstore virksomheder
  Rapport udarbejdet af forsknings- og innovationsstyrelsen
  Link

  Søfartspolitisk Vækststrategi 2003
  Rapport udarbejdet af Søfartsstyrelsen
  Link

  Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark
  En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening
  Link

  Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence
  En rapport uarbejdet af Søfartsstyrelsen
  Link