Port of Randers

Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Randers Havn danner grundlag for en lang række virksomheder, hvoraf størstedelen er afhængig af havnens services og faciliteter. Virksomhederne danner grundlag for en samlet beskæftigelse på ca. 600 personer, mens der i afledte erhverv er ca. 600 beskæftigede.  Sammenlagt giver Randers Havn således anledning til en beskæftigelse på godt 1.200 personer. Disse arbejdspladser har en produktionsværdi på ca. 1,6 mia. kr. og skaber indkomster på knap 800 mio. kr.

Af denne grund fik Randers Havn overrakt Randers Erhvervspris 2012. Erhvervsdirektør Per Søndergaard begrundede valget af havnen med, at ”Havnen har det hele. Byens puls og hjerteslag. Et vækstlokomotiv. En oplevelseskatalysator. Et åndehul. En god forretning.” Kommunen har udpeget Randers Havn til et af de fire vækstlokomotiver, der skal skabe vækst og udvikling i Randers.

Og så er havnen ambitiøs. Havnen vil igennem en længere årrække flytte ud på et nyt område øst for den eksisterende havn. Arealet er på næsten 1 mio. m2. En samlet investering på 1 mia. kr

Contact
John Morgen, Port Director
john.morgen@randers.dk 
randershavn.dk