Ministry of Transport, Building, and Housing

Transport.... ministry.png

Et moderne samfund kan ikke fungere uden mobilitet. Som individer skal vi kunne bevæge os fra ét sted til et andet, og produkter skal transporteres mellem leverandører og producenter og ud til forbrugerne - der skal være mulighed for mobilitet. Transportministeriet arbejder for at skabe gode rammer for transport. Dette indebærer planlægning, drift og vedligeholdelse af infrastruktur, tilsyn og rammedannelse af transportsektorer, herunder skibsfart.

Transportministeriet er den øverste danske statslige myndighed inden for transport med transportministeren som kompentecehaver.

Transportministeriet består af et departement med en række nævn, råd, styrelser, selskaber og virksomheder.

Transportministeriet varetager ejerskabet af en række selskaber, der ledes og drives af en bestyrelse og en direktion.

Aktieselskaber:

  • Sund & Bælt Holding A/S (Ejerandel 100 pct.)

  • Bornholmstrafikken Holding A/S (Ejerandel 100 pct.)

  • PostNord AB (Ejerandel 40 pct.)

Virksomheder med Transportministeriets deltagelse:

  • DSB (Selvstændig offentlig virksomhed). (Ejerandel 100 pct.)

  • Naviair (Selvstændig offentlig virksomhed. (Ejerandel 100 pct.)

  • Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Ejerandel 45 pct.)

  • Metroselskabet I/S (Ejerandel 41,7 pct.)

Contact
Jakob Visti Eriksen, Fuldmægtig
jve@trm.dk 
www.trm.dk