Miracle Q-Inspect A/S

Q-inspect-logo.PNG

Miracle Q-inspect A/S er et stadigt voksende softwarehus, som blev grundlagt i 2010 som et datterselskab af IT-huset Miracle A/S. Med afsæt i Miracles IT-ekspertise og stifternes egne praktiske erfaringer med dokumentation og tilsyn har Miracle Q-inspect specialiseret sig i at udvikle mobilbaserede softwareløsninger til professionelt brug. Miracle Q-inspect arbejder ud fra en filosofi om, at IT skal være Nemt, Hurtigt, Sikkert og Bekvemt for at kunne bruges effektivt.

Miracle Q-inspect A/S udbyder to produkter; QReport og toolCHECK

QReport er et mobilbaseret IT-system, som virksomheder kan bruge til dokumentation og rapportering inden for mange forskellige funktionsområder. Med QReport kan man med Drag & Drop skræddersy egne apps, der skal danne rammen for en given dokumentationsprocedure. Efterfølgende kan QReport med ét klik automatisk generere en rapport ud fra den indsamlede information. Således kan QReport anvendes som et selvstændigt system eller fungere som en enterprise mobility-løsning, hvor QReport integreres med kundens eksisterende systemer.

toolCHECK er et mobilbaseret appsystem til styring og overvågning af materiel i alle afskygninger. Med toolCHECK kan virksomheder via påmonterede QR-koder holde en række oplysninger om materiellet opdaterede såsom lokalisering, levetid, bruger og tid til næste servicetjek.

Med Miracle Q-inspect får man en samarbejdspartner, som driver og supporterer under både planlægnings- og implementeringsfasen samt under en eventuel integrationsfase af QReport eller toolCHECK.

Miracle Q-inspect A/S is a growing software house founded in 2010 as a subsidiary of the IT house Miracle A/S. On the basis of Miracle's IT expertise and of Miracle Q-inspect's founders' own hands-on experience with documentation and supervision, Miracle Q-inspect has specialised in developing mobile software solutions for professional use. Miracle Q-inspect's work is driven by a philosophy that IT should be Easy, Fast, Safe and Convenient in order for it to be used effectively.
Miracle Q-inspect offers two products; QReport and toolCHECK


QReport is a mobile-based IT system that companies can use for documentation and reporting purposes within numerous different functional areas. With QReport, you can tailor own apps with Drag n' Drop. These apps provide the framework for any given documentation process. Subsequently, QReport can automatically generate a report with one click based on the information gathered. This way QReport can be used as a stand-alone system or work as an enterprise mobility solution where QReport integrates with the customer's existing systems.


toolCHECK is a mobile-based app system for control and monitoring of equipment in all its formsVia QR-codes, companies can stay updated about a variety of information about the equipment such as localisation, life span, user and time for next service check.
With Miracle Q-inspect you get a partner that runs the systems and supports in both the planning and implementation phase as well as in a potential integration phase of QReport or toolCHECK.

Contact
Max Laursen,CEO
ml@q-inspect.com
www.q-inspect.dk