Aalborg University

Aalborg University.PNG

AAU indtager en særlig gunstig position i forhold til at arbejde med udfordringer på tværs af fagligheder, idet vi har en stærk og lang tradition for tværfaglig forskning af særdels høj kvalitet og et tilsvarende stærkt samarbejde med erhvervslivet. AAU arbejder løbende på at styrke og udvikle denne position. Der fokuseres på en stærkt integreret tilgang mellem grundforskning, anvendt forskning, innovation og uddannelse.

AAU har altid vægtet en problembaseret tilgang og samarbejdet med offentlige og private virksomheder højt. Dette har ført til at AAU er anerkendt som et stærkt innovativt universitet, mens omgivelserne i mindre grad anerkender AAU’s grundforskningsbaserede styrker. I særdeleshed Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet arbejder på at fremme en række synlige, tværfaglige samfundsgavnlige satsninger.

Aalborg Universitet har hen over de seneste år øget sit fokus på det maritime erhverv, herunder offshore, og dets udfordringer. Universitetet er godt positioneret med campus på tre lokationer (Nordjylland, Syddanmark og i Hovedstaden), og har således fokus på både lokale, regionale og nationale såvel som internationale udfordringer for erhvervet. Aalborg Universitet tilstræber, at både studerende og forskere arbejder tæt på praksis i samarbejde med erhvervet og relevante myndigheder for at tilføre mest mulig værdi til alle parter.

På uddannelsesområdet har AAU over de seneste år haft en tæt dialog med maskinmesterskolerne om at udvikle nye kandidatuddannelser, der muliggør opkvalificering af maskinmestre eller andre med uddannelser på bachelor-niveau til fremtidige jobmuligheder i det blå Danmark, både på land og til havs. Eksempelvis udbydes der i dag cand. scient. techn. uddannelser i både Aalborg og København med relevans for erhvervet, ligesom der, målrettet offshore industrien, er startet en kandidatuddannelse i Risk and Safety Management i Esbjerg. Forskningsmæssigt spænder universitets projekter fra mindre samarbejdsprojekter med bl.a. jyske havne, til større forretningsmæssige og teknologise projekter med globale rederier, udstyrs- og softwareleverandører samt myndigheder inden for fiskeri og offshore industrien.

Contact
Kim Sørensen, Associate Professor
kso@et.aau.dk
www.aau.dk