Nov
27
8:30 AM08:30

27. November 2014: Infomøde for Foreningen af Tekniske Officerer i Søværnet

Infomødet blev afholdt på MAN Diesel Projekt af Danmarks Maritime Klynge (DKMK) sammen med Foreningen af Tekniske Officerer i Søværnet (FTOS). Mødet tog udgangspunkt i forsvarsforliget 2013, der ønsker en større vekselvirkning imellem medarbejdere i Forsvaret og det civile erhverv (forsvarsforliget 2013).

De deltagende virksomheder bestod af: Jesper Als Velling fra FTOS, Svend Erik Petersen fra MAN Diesel & Turbo, Steffen Conradsen & Aslak Ross fra Maersk, Jens-Ulrik Ellegaard fra Gazcon, Daniel Mortensen fra DONG og Anne Støvring Nielsen fra DESMI.

Oplægsholderne fortalte de over 40 fremmødte tekniske officerer, hvilke kompetencer de skal lægge vægt på at udvikle i Søværnet, for at blive interessante for det civile arbejdsmarked, samt hvor de tekniske officereres kompetencer passer godt ind i virksomhederne.

For mere information se også nedenståender artikler omhandlende dette møde og dets agenda:

Artikler:

Se præsentationer fra oplægsholderne:

Mærsk
DONG
MAN
Gazcon

View Event →
Oct
7
9:00 AM09:00

7. Oktober 2014: Closing conference: “Maritime Competences in the Future - Effects from the Danish Maritime Cluster project”

This conference presented the results from the Danish Maritime Cluster project, where maritime organisations and leading universities and knowledge institutions have collaborated in order to develop the competence level in the Danish maritime sector.

During the conference selected partners presented their outcomes on the development of new courses and supplementary training, and how the regional funding has generated possibilities to fulfill efforts which would not have been possible otherwise.  Furthermore, the process of how to create closer collaboration between maritime educations and industry was presented.

The conference was held in Danish and English.

Presentations

Henriette Dybkær, Maritime Development Center of Europe (MDCE)
Lars Gaardhøj, Regional Council of the Capital Region of Denmark
Allan Larsen, The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management
Vibe Ulfbeck, Centre for Enterprise Liability
Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School
Allan Larsen, Technical University of Denmark, Department of Transport
Martin Bøgedal and Lisbeth Anna Skræ, SIMAC
Guillermo Garay, Force Technology
Ole Lindberg, Force Technology, Harry Bingham, DTU and Allan Engsig-Kaarup, DTU

Reports relating to the conference can be downloaded here

View Event →
Jun
12
10:45 AM10:45

12. June 2014 Seminar on Future demands on competences and employees in logistics services.

Background:
Transport and logistics must be seen in connection with supply chains. Logistics as a subject is a methodological approach to integrate, optimize and develop improvement in the various supply chains. Cooperation seems to be an increasingly important element in finding these solutions today.

In this regard logistics competencies are a defining factor in dealing efficiently with supply chain aspects. Knowledge on how logistics works both internally and externally is decisive for choice of shipping methods and logistics solutions.

Unfortunately many companies are not able to define or determine which competences they will be needing in the future in this area and this in turn makes it very difficult for the educational institutions to anticipate future educational needs.

Specialized competences increase value for the company! Nobody can do everything which is why it is often an advantage to specialize knowledge and action in a well defined area if you want to obtain the best result possible.

This seminar aims at sharing knowledge about trends and expectations for future competencies and the speaker’s will primarily base their presentations on their own experiences from their working life.

The seminar will be held in English.


Venue and access
The BeltLogistics workshop will take place in the conference room (top floor) of the Scandlines ferry "Schleswig-Holstein" on its route between Puttgarden (Germany) and Rødby (Denmark).

German participants will enter the ferry on foot at 9:30 a.m. at the Scandlines ferry terminal in Puttgarden.

Danish participants will enter the ferry on foot at 10.30 a.m. at the Scandlines ferry terminal in Rødby or alternatively through direct access to the ferry if arriving by train. A direct train from Copenhagen will depart at 7:44 a.m. from Copenhagen Central Station.


       Programme

10:45-11:05

 • Light snack and welcome
 • Introduction of Participants
 • Outline of the day

Professor Per Homann Jespersen, BeltLogistics Partner Representative, Roskilde University

11:05-11:35
"How the Danish maritime sector tackles future challenges – a practical approach to the involvement of the companies in the Danish Maritime Cluster"
 by Merete Vestergaard, Project Manager, Danish Maritime Cluster

11:35-12:05
"How a German logistics company ensures that the employees have the necessary competences for the Nordic common market"
 by Matthias Gödecke, Managing director Gödecke Eurotrans GmbH

12.05-12:30
Lunch and networking break

12:30-13:00
"What a Danish cooperation is trying to do to anticipate future demands for competences for the project"
 by Jan Oldenburg, Femern Service Partners

13:00-13:20
Common workshop discussion on the issue on future demands and how to identify them

13:20-13:30
Summary of the Day and Outlook to further BeltLogistics activities       


 • Participation is free but please sign up for this event no later than June 1st to below contact persons:

For German participants Mr. Lars Wewstäedt – Wewstaedt@luebeck.org
For Danish participants Ms. Marianne Jakobsen – jakobsen@ruc.dk

View Event →
May
9
9:00 AM09:00

9. Maj 2014: Lean Maritime Workshop at Copenhagen Business School

Project Danish Maritime Cluster (DKMK) and CBS Maritime from Copenhagen Business School invites you to an inspiring workshop, where we look at opportunities and barriers in the implementation of Lean in the maritime sector. The workshop will find place on CBS on 9 May 2014 from 13:00 to 17:00, followed by a reception.

The workshop aims to bring maritime professionals and researchers together to explore the opportunities and barriers for the implementation of Lean in the maritime sector. The workshop will identify and discuss ways in which the daily operation can be optimized and streamlined processes to reduce waste and increase flexibility.

You can read more about the program here.
The workshop will be in danish.

View Event →
Mar
13
9:00 AM09:00

13. marts 2014: Maritim Virksomehedsdag i Helsingør

EMUC / Europas Maritime Udviklings Center, Vækst & Viden Helsingør A/S og Helsingør Kommune inviterer til interaktiv erhvervskonference for at få sat skub i en maritim erhvervsudvikling i Nordsjælland. Samarbejdet skal involvere Helsingborg, med henblik på at etablere en betydende og professionel maritim klynge i Øresundsregionen.

"Maritim Klynge Helsingør" skal etableres og fungere som platform for udvikling af maritime uddannelser, forskning, turisme, partnerskaber, samarbejder og vækst for detailhandel og erhverv generelt, med sigte på at øge antallet af arbejdspladser.

Det kan kun ske ved, at alle involverede parter, med tæt - eller perifer - tilknytning til det maritime miljø, forstår vigtigheden af og har forståelse for, at proaktivt samarbejde og deling af viden er vejen frem!

På virksomhedsdagen vil der være et visionsorienteret indlæg fra Helsingørs Borgmester Benedikte Kiær, erfaringsrelaterede indlæg fra igangværende aktører, og 4 workshops som motorer for igangsættelsen af "Maritim Klynge Helsingør".

De 4 workshops har arbejdstitler som:
1) Forretningsmuligheder inden for maritimt design, service, reparation og support
2) Forretningsmuligheder i maritim turisme, festivaler og kulturudvikling
3) Maritim forskning, uddannelse og kompetenceudvikling
4) Maritime iværksættere, nye virksomheder og et inkubationsmiljø

Se venligst vedlagte program.

Vi får succes med arrangementet når du deltager, fordi du og din virksomhed er aktører i en maritim verden. Du vil blive kontaktet af undertegnede inden for et par dage, da vi har brug for din tilmelding og dit ønske om en foretrukken workshop.

På gensyn den 13. marts kl. 09.30 på M/S Museet for Søfart i Helsingør Kulturhavn.

Med venlig hilsen
Philip Svane, projektkonsulent HD(A)
M: 5140 8268
E: ps@vaekstogviden.dk

View Event →
Feb
18
9:00 AM09:00

18. februar 2014: Ren skibsfart og sikkerhed i Østersøen

Hvor er der forretningsmuligheder og udviklingspotentialer for de bornholmske virksomheder/havne/rederier?

Vi ser nærmere på ren skibsfart og maritim sikkerhed i Østersøen

Kom og bliv opdateret om fokusområder og projekter igangsat i Østersøen inden for rammerne af EU's Østersøstrategi – og vær med til at drøfte hvordan Bornholmske virksomheder kan blive medspiller, også i lyset af muligheder for EU-finansiering i perioden 2014-2020

ved Bjarke Wiehe Bøtcher
Chefkonsulent Søfartsstyrelsen

Den 18. februar 2014 I mødelokalet hos Rønne Havn A/S
Sydhavnsvej 12, Rønne. Fra 14.30 til 16.00

Tilmelding er nødvendig
– så vi er sikre på, at der er stole til alle! Først til mølle princip

Tilmeld dig på:
Email: lt@maritimecenter.dk
Senest: 14. februar 2014

View Event →
Feb
11
9:00 AM09:00

11. februar 2014: Muligheder til havs - offshore

Muligheder til havs – offshore!
D
irektør Morten Basse Jensen og Projektkoordinator Tommy Petersen fra Offshoreenergy.dk orienterer

Kom og hør om forretningsmulighederne i offshore branchen. Om hvad det kræver at blive underleverandør til industrien. Få et lokalt og nationalt overblik over Offshore branchen, der både dækker Olie & gas og Vind & bølge energi.

Den 11.februar 2014
I mødelokalet hos Rønne Havn A/S
Sydhavnsvej 12, Rønne
Fra 16.00 til 17.45

Tilmelding er nødvendig
– så vi er sikre på, at der er stole til alle! Først til mølle princip

Tilmeld dig på:
Email: lt@maritimecenter.dk
Senest: 6. Februar 2014

View Event →
Dec
12
9:00 AM09:00

12. december 2013: Informations- og dialogmøde på Bornholm

Invitation til informations- og dialogmøde

Bliv opdateret på og få indflydelse på:
• Ny Bornholms maritim service – til vands!
• Hvordan passer det Maritime Bornholm ind i Regerings Maritime Vækstplan.
• Mere Bornholms maritim service hub.
• Bornholmske og internationale maritime aktiviteter, der arbejdes med i BMUC.
• Maritim Østersø Samarbejde

Bliv opdateret, vær med i dialoen og sæt dit præg på udviklingen af ”Det Blå Bornholm”

Den 12. december 2013
I mødelokalet hos Rønne Havn A/S
Sydhavnsvej 12, Rønne
Fra 16.00 til 18.00

Tilmelding er nødvendig – så vi er sikker på, at der er stole til alle! Først til mølle princip

Tilmeld dig på:
Email: lt@maritimecenter.dk
Senest: 3. december 2013

View Event →
Dec
4
9:00 AM09:00

4. December 2013: Workshop - Hvilke udviklingsprojekter skal vi satse på i Fyns Maritime Klynge?

Med denne workshop ønsker vi at sætte fokus på hvilke fælles udviklingsprojekter som vi skal søsætte i udviklingsgrupperne for at undersøge, udvikle og demonstrere nye løsninger indenfor det maritime område. Workshoppen går på tværs af temaerne i udviklingsgrupperne og er inddelt i emnerne:

 • Fartøjer, udstyr og services til off-shore sektoren
 • Energibesparelser samt miljøvenlig sejlads og skibe

Formålet med dagen er at diskutere nye tiltag og projekter, som kan sættes i gang i et samarbejde mellem virksomhederne i klyngen. Der kan evt. søges ekstern finansiering til projekterne. Hvis du har en god idé til et nyt projekt eller tiltag, som du ønsker samarbejdspartnere eller sparing til så kom og deltag i workshoppen.

PROGRAM

Kl.08.30 - 09.00          Kaffe, morgenbrød og registrering
Kl.09.00 - 09.15          Velkomst og introduktion til dagen ved EMUC og SIMAC
Kl.09.15 - 11.15          Workshop i to grupper:
- Energibesparelser samt miljøvenlig sejlads og skibe
- Fartøjer, udstyr og services til off-shore sektoren

Kl.11.15-11.45            Præsentation af workshoppens forløbelige idéer
Kl.11.45 -12.00           Afslutning af dagens workshop og det videre forløb
Kl.12.00-12.30            Frokost

Workshoppen arrangeres sammen med Danmarks Maritime Klynge, der er er et maritimt kompetenceudviklingsprojekt, som gennem udvikling af nye maritime uddannelses- og efteruddannelsestilbud skal bidrage til en stadig tilførsel af veluddannede og kompetente medarbejdere til Det Blå Danmark.

Nærmere info: Susanne Malling Ude Pedersen (FMUC) på +45 31 70 88 35 eller på sp@maritimecenter.dk­

View Event →
Nov
5
9:00 AM09:00

5. November 2013: Maritim workshop om forretningsmuligheder på Hundested Havn

På sidste møde blev der brainstormet og udviklet ideer med henblik på udnyttelse af havnens muligheder. Ved workshoppen den 5. november blev der gjort status på arbejdet siden sidst, og blev lagt op til dialog om nogle af de konkrete ideer, som kan være med til at skabe arbejdspladser og vækst for maritime virksomheder i Halsnæs og Hundested Havn som klynge.

Workshoppen var opdelt i brancher hvor der kunne deltages i begge:

 •  Kl. 8.30-9.00 Registrering og morgenkaffe/brød
 • Kl. 9.00-12.30 Workshop 1:

Maritim Service & Kompetenceudvikling: Denne workshop henvender sig til virksomheder med forbindelse til det maritime erhverv, og som har en interesse i at deltage i en uddybende workshop af følgende emner:

Maritim service: Kan der skabes et Bådebyggekraftcenter – et ”one point of entry”. Et nyt maritimt servicecenter, hvor forskellige maritime virksomheder servicerer?

Kompetenceudvikling: Hvordan kan praktikanter eller et kompetenceløftbidrage til vækst i virksomhederne i Hundested Havn? Og er der behov for efteruddannelse?
 

 •   Kl. 12.30-13.00 Frokost
 •  Kl. 13.00-15.30 Workshop 2:

Forretnings muligheder i Turisme & Handel: Denne workshop henvender sig til virksomheder somhar sin forretning på havnen, og som interesse i at deltage i en uddybende workshop af følgende emner:  

Hvordan fremhæver vi det unikke ved Hundested Havn som en aktiv handelsby?
Hvis vi får succes med de praktiske udfordringer og samarbejdet- hvad kan vi så?

 • Kl. 15.30-16.00 Afrunding og opsamling på dialog og arbejdsgruppernes handlingsplaner
View Event →
Sep
25
9:00 AM09:00

25. September 2013: Workshop: Improving coherence in the maritime educational system

The Danish Maritime Cluster project and the Transportation Innovation Network hosted this conference, which focused on improving the coherence in the maritime educational system across different levels and how to integrate maritime educations with transport and logistics educations. At the workshop specific initiatives was discussed on how to enhance the coherence and integration.  

Dowloads from the workshop here:

Pernille Trojahn Kristiansen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Niels Tolstrop, Blue Water Shipping
Jan Askholm, SIMAC
Marie Lützen, Syddansk Universitet
Jan Bakker, STC-Group, Holland
Program of the day (Danish) 
Follow-up on the day (Danish) 

View Event →
Aug
22
9:00 AM09:00

22. August 2013: DJØF Bådtur

Den 22. august sejler vi rundt og besøger forskellige virksomheder, der alle er beskæftiget inden for det maritime område. Ifølge projekt Danmarks maritime klynges undersøgelse har det maritime område nemlig brug for akademikere, hvis Danmark fortsat skal være i front som sønation.

Arrangeret af DJØF for medlemmer

View Event →
Jun
28
9:00 AM09:00

28. Juni 2013: Nordic Matchmaking Event

The meeting focused on maritime education and competences in the Nordic countries. Which initiatives exist, what can we learn from each other and are there areas of common interest for future collaboration? Maritime educational institutions and competence initiatives from Finland, Norway, Sweden and Denmark were present at the meeting.

The meeting was for the partners in the project, the external project group, and members of the advisory board. 

Program

10.00-10.15       Welcome and introduction to the meeting by Lene Rasmussen from the Danish Maritime Cluster project
10.15-10.45       Captain Rolf R. Stade, Project Director for M.Sc. program in Maritime Management at Chalmers
10.45-11.15       Jørn Kragh project manager on MARKOM2020
11.15-11.30       Short break.
11.30-12.00       Eija Velin, director at Turku University, Center for Maritime Studies (CMS).
12.00-13.00       Lunch
13.00-15.00       The partners in the Danish Maritime Project present their activities in the project 

Full program

View Event →
May
29
9:00 AM09:00

29. Maj 2013 - Innovation and Entrepreneurship workshop for educators

The 29th of May 2013. 12-16 in Copenhagen  

To follow up on the education conference held at SIMAC in December 2012 the Foundation for Entreprenurship - Young Enterprise and project The Danish Maritime Cluster collaborated to conduct an innovation-workshop for educators at maritime institutions.

The purpose of the workshop was to give educators that work with entreprenurship and innovation an opportunity to create greater awareness about the methods and processes they use in their classrooms. Simultaneously the participants had an opportunity to familiarize themselves with new methods from an external innovation-consultant and to be inspired by the other partcipants.

The workshop was conducted in collaboration with innovation-consultant Morten Dall from the company Jensen På Hovedet. He took the participants through an interactive workshop where the partipcants actively tested the new innovation-methods. 

Adress
Europas Maritime Udviklingscenter
Amaliegade 33B
1256 København K
 

Contact:
Lene Rasmussen, Projekt Manager  Danmarks Maritime Center
lra@maritmecenter.dk or 24 23 40 84. 

Program

View Event →
May
23
9:30 AM09:30

23. Maj 2013 - Maritim Virksomhedsdag i Halsnæs

Den. 23 maj 2013 kl. 12.00-15.00 i Hundested

Hundested Havn er et regionalt søtransportcenter med gode udviklingsmuligheder og er derfor udpeget som en spirende maritim erhvervsklynge i et samarbejde mellem F5-virksomhedsnetværket og Halsnæs byråd.

Formålet med virksomhedsdagen er at sætte fokus på, hvilke forretningsmuligheder, der er i Hundested Havn. Herunder hvilke tiltag som kan iværksættes for at skabe maritime jobs og vækst, samt hvilke støttemuligheder der er for at realisere disse tiltag.

Under virksomhedsdagen vil vi sætte fokus på følgende forretningsmuligheder:

Maritim service og support

 • Cruise og maritim turisme
 • Kompetencer, herunder maritime uddannelser og praktikpladser
 • Maritime iværksættere, nye virksomheder, innovation og produkter

Deltagerne i virksomhedsdagen, er virksomheder der ser forretningsmuligheder i Hundested Havn samt videninstitutioner, maritime organisationer, Hundested Havn, Halsnæs Kommune, F5 Erhvervsservice Halsnæs og andre aktører, der ønsker at arbejde med at udvikle den maritime sektor.

På baggrund af virksomhedsdagen vil der igangsættes nye tiltag for at gennemføre nogle af de ideer, der fremkommer under virksomhedsdagen.

Herunder vil Europas Maritime Udviklingscenter, Hundested Havn, F5 Erhvervsservice Halsnæs og Halsnæs Kommune indbyder til en Blå konference i slutningen af 2013, hvor de nye tiltag præsenteres.

Deltagelse er gratis. Der er sandwich fra 12:00 til 12:45. Selve virksomhedsdagen starter kl.13.00.

Sted
Restaurant NEMO
Havnegade 18
Hundested Havn
3390 Hundested 

Kontakt
Jan Boyesen
Udviklingschef EMUC
Telefon: 77 31 09 30
Mail: boyesen@maritimecenter.dk

Niels Bang-Ebbestrup
Erhvervskonsulent,
F5 Erhvervsservice Halsnæs
Telefon: 51 16 66 40
Mail: nibe@halsnaes.dk   

View Event →
Feb
28
9:30 AM09:30

28. Februar 2013: Conference - Maritime education and competencies

February 28, 2013 at Copenhagen Business School

At the conference the Danish Maritime Cluster project posed the question: How do we increase the level of competence in The Blue Denmark? Participants from the industry, trade organizations, universities, schools and public authorities discussed the topic and gave their input to the current and future need for education, supplementary training and competences.

The Danish Maritime Cluster received many valuable suggestions and contributions from the speakers, the panel and from the very inquisitive participants at the conference to the work ahead.

Program for the day

Presentations
Andreas Nordseth, Søfartsstyrelsen
Ida Maiken Schaar og Jakob Stoumann, Oxford Research
Katrine Bjerregaard, Transportens Innovationsnetværk
Lars Holm, Clipper Group
Lene Rasmussen, projekt Danmarks Maritime Klynge
Steen Brødbæk, SEMCO Maritime
Torben Ravn, Marcore

The reports mentioned at the conference can be downloaded here

Contact:
Lene Rasmussen
The Danish Maritime Cluster
lra@maritimecenter.dk
+45 2423 4084

View Event →
Dec
18
11:30 AM11:30

First advisory board meeting 18th of December

Just before Christmas, the members of the advisory board in the Danish Maritime Cluster were invited to the first advisory board meeting in the project. On December 18, 2012 project ant its activities were presented for the board and discussed among the board members and representatives from the project. The primary focus was on the preliminary results from the ongoing analysis in the project.

The participating board members were:

Erik Møller, Maritim Chef, Dong Energy, Wind Power
Flemming Dan Andersen, Uddannelseskonsulent, Industriens Uddannelser
Fritz Ganzhorn, Direktør, Søfartens Ledere
Helle Lehmann, Senior Vice President, SKULD
Ingrid Marie Vincent Andersen, Ph.d. studerende, DTU Mekanik
Lars Peter Breusch, Personalechegf, MAN Diesel & Turbo
Lars S. Ahrendtsen, Direktør, Danpilot
Marie Lützen, Lektor, Syddansk Universitet
Mikkel Brønnum Hansen, HR Direktør, MARCOD
Niels Gorm Malý Rytter, Lektor, Aalborg Universitet
Per Jørgensen, Formand, Maskinmestrenes forening
Per Sønderstrup, Kontorchef, Søfartsstyrelsen
Pernille Trojahn Kristiansen (suppleant for Sune Rahn), specialkonsulent, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Tejs Beltov, Business Manager Marine, Lloyd’s Register ODS

Presentation

View Event →
Nov
22
9:00 AM09:00

22. November 2012 - Workshop on Education, Competences, and the Workforce in The Blue Denmark

Back-to-back Workshops on the topics of Education, Competences, and the Workforce in The Blue Denmark.

The Blue Denmark is facing large challenges in the future, as continuing globalization puts pressure on the competetiveness of the Danish maritime sector. The goal of the workshop was to produce recommendations for both vocational and higher educational programs, to ensure the continued development of comptences in the Danish maritime cluster.

The workshop was split into two parts:

9.00 - 13.00 Vocational education
The purpose was to discuss which competences that will be demanded in the future from from graduates of vocational programs. Additionally, the groups discussed the needs for innovation, as well as environmental and technological developments which will influence these needs.  

The goal was to provide recommendations on which adjustments the maritime vocational programs should make, so the competences they provide continue to match the needs of the sector.

Presentations:
Lars Peter Breusch, Man Diesel Turbo
Ida Maiken Schaar, Oxford Research
Jakob Stoumann, Oxford Research

13.00-16.15 Higher education
The purpose was to identify and discuss which competences will be needed in the Blue Denmark in the future. As part of this dicussion the groups looked at which factors that will affect the competetiveness of the Danish maritime cluster when the goal is strenghtening the Danish maritime competences.

The goal was to provide recommendations on which courses, programmes and in-service training programs that should be developed at institutions for higher education to create the required competences.  

Presentations:
Lene Rasmussen, Danmarks Maritime Klynge
Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School
Jakob Stoumann, Oxford Research
Irene Rosberg, Copenhagen Business School
Klaus Rostell, Danske Maritime
Pernille Trojahn Kristiansen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Thomas Eefsen, Maersk Maritime Technology  

Results
The results of the dicsussions will be compiled in a report which will be made public in the first quarter of 2013. The results will also be made available during a conference on Education, Competences and the Workforce which will also be held in the first quarter of 2013.

Contact:
Lene Rasmussen
The Danish Maritime Cluste
lra@maritimecenter.dk
+45 2423 4084

View Event →
May
10
9:00 AM09:00

10. Maj 2012 - Kick-off conference

The conference marked the launch of the three-year project to strenghten maritime competence in Denmark. The Speakers presented the foundation, vision and ideas of the cluster. Presentations included the motivation shaping the project, along with the developing partners' perspectives on the need for maritime knowledge development.

For more information please see the links (Danish)

Click here to see the conference folder
Click here for the list of participants
Presentations (Danish): Andreas Nordseth - Director, Danish Maritime Authority
Ulla Bjørndal Møller - Head of Fleet A2Se
Poul Knudsgaard - Director, MAN Diesel & Turb
Ulrik Dam Nielsen & Ingrid Marie Vincent Andersen - DTU, Mechanical Engineerin
Merete Vestergaard - Project Manager, Danish Maritime Cluste
Henrik Sornn-Friese - Center Manager, CBS Center for Shipping Economics and Innovatio
Jenny N. Braat - Director, Danish Maritim
Jesper Bernhardt - Director, SIMAC

 

View Event →