Back to All Events

First advisory board meeting 18th of December

Just before Christmas, the members of the advisory board in the Danish Maritime Cluster were invited to the first advisory board meeting in the project. On December 18, 2012 project ant its activities were presented for the board and discussed among the board members and representatives from the project. The primary focus was on the preliminary results from the ongoing analysis in the project.

The participating board members were:

Erik Møller, Maritim Chef, Dong Energy, Wind Power
Flemming Dan Andersen, Uddannelseskonsulent, Industriens Uddannelser
Fritz Ganzhorn, Direktør, Søfartens Ledere
Helle Lehmann, Senior Vice President, SKULD
Ingrid Marie Vincent Andersen, Ph.d. studerende, DTU Mekanik
Lars Peter Breusch, Personalechegf, MAN Diesel & Turbo
Lars S. Ahrendtsen, Direktør, Danpilot
Marie Lützen, Lektor, Syddansk Universitet
Mikkel Brønnum Hansen, HR Direktør, MARCOD
Niels Gorm Malý Rytter, Lektor, Aalborg Universitet
Per Jørgensen, Formand, Maskinmestrenes forening
Per Sønderstrup, Kontorchef, Søfartsstyrelsen
Pernille Trojahn Kristiansen (suppleant for Sune Rahn), specialkonsulent, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Tejs Beltov, Business Manager Marine, Lloyd’s Register ODS

Presentation