Back to All Events

18. februar 2014: Ren skibsfart og sikkerhed i Østersøen

Hvor er der forretningsmuligheder og udviklingspotentialer for de bornholmske virksomheder/havne/rederier?

Vi ser nærmere på ren skibsfart og maritim sikkerhed i Østersøen

Kom og bliv opdateret om fokusområder og projekter igangsat i Østersøen inden for rammerne af EU's Østersøstrategi – og vær med til at drøfte hvordan Bornholmske virksomheder kan blive medspiller, også i lyset af muligheder for EU-finansiering i perioden 2014-2020

ved Bjarke Wiehe Bøtcher
Chefkonsulent Søfartsstyrelsen

Den 18. februar 2014 I mødelokalet hos Rønne Havn A/S
Sydhavnsvej 12, Rønne. Fra 14.30 til 16.00

Tilmelding er nødvendig
– så vi er sikre på, at der er stole til alle! Først til mølle princip

Tilmeld dig på:
Email: lt@maritimecenter.dk
Senest: 14. februar 2014