Back to All Events

13. marts 2014: Maritim Virksomehedsdag i Helsingør

EMUC / Europas Maritime Udviklings Center, Vækst & Viden Helsingør A/S og Helsingør Kommune inviterer til interaktiv erhvervskonference for at få sat skub i en maritim erhvervsudvikling i Nordsjælland. Samarbejdet skal involvere Helsingborg, med henblik på at etablere en betydende og professionel maritim klynge i Øresundsregionen.

"Maritim Klynge Helsingør" skal etableres og fungere som platform for udvikling af maritime uddannelser, forskning, turisme, partnerskaber, samarbejder og vækst for detailhandel og erhverv generelt, med sigte på at øge antallet af arbejdspladser.

Det kan kun ske ved, at alle involverede parter, med tæt - eller perifer - tilknytning til det maritime miljø, forstår vigtigheden af og har forståelse for, at proaktivt samarbejde og deling af viden er vejen frem!

På virksomhedsdagen vil der være et visionsorienteret indlæg fra Helsingørs Borgmester Benedikte Kiær, erfaringsrelaterede indlæg fra igangværende aktører, og 4 workshops som motorer for igangsættelsen af "Maritim Klynge Helsingør".

De 4 workshops har arbejdstitler som:
1) Forretningsmuligheder inden for maritimt design, service, reparation og support
2) Forretningsmuligheder i maritim turisme, festivaler og kulturudvikling
3) Maritim forskning, uddannelse og kompetenceudvikling
4) Maritime iværksættere, nye virksomheder og et inkubationsmiljø

Se venligst vedlagte program.

Vi får succes med arrangementet når du deltager, fordi du og din virksomhed er aktører i en maritim verden. Du vil blive kontaktet af undertegnede inden for et par dage, da vi har brug for din tilmelding og dit ønske om en foretrukken workshop.

På gensyn den 13. marts kl. 09.30 på M/S Museet for Søfart i Helsingør Kulturhavn.

Med venlig hilsen
Philip Svane, projektkonsulent HD(A)
M: 5140 8268
E: ps@vaekstogviden.dk