Digitale Veje til Vækst

I starten af august 2018, kom den nye uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, med et ”Call for Action”. Et af ministerens fokusområder for den digitale udvikling – viden og kompetencer inden for digitale teknologier – er i fokus for to nye store udviklingsprojekter i Region Sjælland.

De to digitaliseringsprojekter tilbyder henholdsvis et kompetenceløft, samt hjælp til at udvikling af digitale vækstplaner, hos SMV’er i region Sjælland. Projekterne er et stort samarbejde mellem 8 uddannelses- institutioner, 4 erhvervsdrivende fonde og et innovationsnetværk, der alle arbejder mod et fælles mål:

at hjælpe de sjællandske virksomheder til at knække koden til den digitale vækst og høste frugten af den digitale revolution.

Samarbejdspartnerne i projektet har i forvejen mange digitale kompetencer, som SMV’er i regionen alle- rede drager nytte af. En af de centrale værdier for projekterne er, at fremme samarbejdet mellem institutioner og erhverv, og dermed lette indgangen til viden og vækst.

Price Waterhouse Cooper lavede i 2018 en måling, der blandt andet viste, at langt fra alle virksomheder har fokus på at udvikle deres digitale kompetencer. Det kan der være mange grunde til, men på tværs af brancher tegner der sig et tydeligt billede af, at digitaliseringens muligheder skaber vækst for de virksomheder, der kan navigere i den digitale verden. Dette positive billede vil projekterne hjælpe med at brede ud i hele regionen.

Projekt: Digitale veje til vækst – Vækstplan, giver SMV’erne mulighed for at få kompetente konsulenter med branchespecifik viden til at finde digitale løsninger til barrierer for vækst, i samarbejde med virksomheden selv. Projektets fokus er, at konsulenten og virksomheden sammen finder de rigtige digitale løsninger, der kan sikre at virksomheden får lagt en vækstplan der giver resultater, også på lang sigt.

Projekt: Digitale veje til vækst – Kompetencer, tilbyder virksomhederne et skræddersyet kompetenceløft, der skal give virksomhederne mulighed for at opkvalificere deres eksisterende arbejdskraft. Særligt dette projekt vil drage fordel af det tværsektorielle samarbejde mellem parterne i projektet og giver SMV’erne en unik mulighed for at få udviklet deres specifikke behov.

Bag om projekterne
En af baggrundene for projektet er Region Sjællands fokus på at igangsætte væksten i regionen, og Region Sjællands ønske om et styrket samarbejde mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner. Det langsigtede mål med projekterne er, at skabe grobund for innovation og fortsat kompetenceudvikling, der skal gavne den fremtidige vækst og udvikling i regionen.

De to projekter er delvist finansieret af EU’s regionalfond og socialfond og tæller 13 samarbejdspartnere;

 • Erhvervsakademi Sjælland

 • Dansk Byggeri

 • Fonden LO-Skolen

 • Væksthus Sjælland

 • SMVdanmark

 • Transportens Innovationsnetværk – Maritime Development Center

 • Danmarks Tekniske Universitet

 • Køge Handelsskole

 • EUC Sjælland

 • Roskilde Universitet

 • Zealand Business College

 • Roskilde Tekniske Skole

 • Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster.