Det maritime erhverv i Nordsjælland samles

De tre borgmestre i Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommuner har netop bevilliget støtte til en fælles maritim erhvervsindsats. Kommunerne vil i samarbejde med Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) styrke regionens maritime virksomheder


Det fælles erhvervsinitiativ går under navnet ” Maritime Cluster Copenhagen North” og den overordnede målsætning med initiativet er at skabe en fælles udviklingsplatform for virksomheder og andre institutioner tilknyttet det maritime erhverv i området. Projektet vil tage udgangspunkt i de tre nordsjællandske havne i Hundested, Helsingør og Gilleleje.


Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), glæder sig over initiativet og ser frem til samarbejdet mellem kommunerne og EMUC. ”Vi har i Helsingør Kommune et stort antal af maritime virksomheder, og derfor finder jeg initiativet særdeles relevant for os. Samtidig håber jeg, at Maritime Cluster Copenhagen North vil styrke samarbejdet mellem de tre kommuner yderligere”. Ligeledes i Halsnæs Kommune ser borgmester, Steen Hasselriis (V) frem til samarbejdet. ”Der er ingen tvivl om, at vi erhvervsmæssigt står stærkere sammen end hver for sig. Kommunerne har hver især en række styrkepositioner, hvor vi med dem kan støtte op om en fælles udvikling af Nordsjælland.”


Projektet vil i høj grad have fokus på, at små og mellemstore maritime virksomheder i regionen bedre udnytter de potentialer de besidder, eksempelvis inden for forretningsudvikling. Borgmester i Gribskov Kommune, Kim Valentin (V), forventer at projektet vil resultere i konkrete tilbud til virksomhederne. ”Vi vil blandt andet etablere udviklingsgrupper efter virksomhedernes ønsker. Derudover vil der forventeligt komme aktiviteter som fælles markedsføring af virksomhederne, videndeling indenfor relevante temaer samt etablering af innovationsprojekter".
Udover opbakning fra kommunerne, har det forudgående arbejde med Maritime Cluster Copenhagen North resulteret i at en lang række af regionens virksomheder bakker op om projektet. Allerede på nuværende tidspunkt har projektet opbakning fra mere end 40 maritime virksomheder, og dette tal forventes at stige til 60 inden udgangen af marts i år. Steen Sabinsky, adm. direktør i EMUC, der har stor erfaring med etablering af klyngeinitiativer, ser det som et stærkt signal, at de tre kommuner vælger at indgå i et fælles erhvervsinitiativ. ”Det betyder rigtig meget, at kommunerne og de mange virksomheder i regionen bakker op om klyngeinitiativet. Den forstærkning som EMUC skal yde til initiativet, kan langt hen ad vejen defineres som ’hjælp til selvhjælp’. Vi vil være med til at sætte rammerne for klyngeinitiativet, men det er virksomhedernes og kommunernes aktive involvering der for alvor kan skabe resultater” forklarer Steen Sabinsky.


Projektet er på nuværende tidspunkt støttet af Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommuner, samt de tre tilhørende havne i Hundested, Helsingør og Gilleleje. Projektet er støttet i et étårig periode, hvor der primært
vil være fokus på at udvikle klynge initiativet og definere virksomhedernes ønsker nærmere. I den étårige projektperiode, er det ligeledes målsætningen at der skal søges om mere permanent finansiering af klyngen.
Hvis du vil vide mere, kontakt Steen Sabinsky på 29 66 24 08 eller 33 33 74 88

2015-03-11 09:25:00