Fokus på Københavns erhvervsskoler med Fremtidens Martime Håndværker

Det Blå Danmark sætter fokus på de maritime erhvervsuddannede

Kompetenceudviklingsprojektet ”Fremtidens Maritime Håndværker”, der skal udvikle et større maritimt fokus på
hovedstadens erhvervsskoler, har modtaget et bidrag på 18 millioner kroner fra Socialfonden af Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden.

I over et år har Europas Maritime Uddannelsescenter[Udviklingscenter Red] (EMUC Red.) og en række partnere i Det Blå Danmark arbejdet på uddannelsesprojektet "Fremtidens Maritime Håndværker", der er sat i søen for at uddanne flere kompetente faglærte til Danmarks maritime virksomheder. Da projektet endeligt blev godkendt ved EU's Socialfond og Vækstforum Hovedstaden vakte det stor glæde hos projektpartnerne.

Projektets partnere tæller - ud over EMUC - Danske Maritime, Den Regionale Praktikpladsenhed samt uddannelsesinstitutionerne KTS, TEC, KEA samt SIMAC.

”Vi ved jo alle sammen, at vi går ind i en tid, hvor vi får behov for flere faglærte, og hvis man ser på aldersfordelingerne i de maritime erhverv, så er der jo desværre mange af de tekniske medarbejdere, der går på pension. Derfor er vi glade for denne støtte, som kan hjælpe med at sikre, at vi fastholder de kompetencer, som er så utroligt vigtige for erhvervet,” siger Jenny Braat, administrerende direktør i Danske Maritime.

Maritime vinkler på "gamle" uddannelser

For at udvikle større maritime kompetencer hos de erhvervsskolestuderende skal de 18 mio. støttekroner blandt andet bruges til at sikre flere maritime vinkler på allerede eksisterende erhvervsuddannelser. ”Det, vi gerne vil opnå med dette projekt, er, at der kommer flere erhvervsuddannede til den maritime sektor, og også gerne, at de har nogle mere specifikt maritime kompetencer, end hvad tilfældet er nu. Det er allerede muligt at tage en maritime toning på smedeuddannelsen enkelte steder, men vi vil gerne sikre, at der kommer noget maritimt ind på alle de uddannelser, som de maritime virksomheder benytter mest,” siger Louise Bosen Karlsen, projektleder for "Fremtidens Maritime Håndværker" hos EMUC.

De faglærte udgør omkring 40 procent af alle ansatte i den maritime sektor, og det er især smede, elektrikere, industriteknikere og uddannede inden for automation, der vil bliveefterspurgt i fremtidens Blå Danmark, fortæller Louise Bosen Karlsen.

Tre ben på projektet

Ud over fokus på at gøre erhvervsuddannelserne mere maritime, har "Fremtidens Maritime Håndværker" også to andre ben at stå på, fortæller Louise Bosen Karlsen. Det ene af disse ben er at oplyse og fortælle folkeskoleelever, som ellers overvejer gymnasiale uddannelser, om de mange maritime muligheder på erhvervsuddannelserne og dermed skabe en interesse for erhvervet.

Det tredje og sidste ben, som en del af de 18 mio. kroner skal gå til, er at skaffe flere maritime praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. Konkret er det planlagt, at projektet vil skaffe 200 nye praktikpladser.

”Det lyder måske ikke af helt vildt mange, men det er det faktisk. Når man taler om praktikpladser, tæller man tit pladser med, som allerede eksisterede, men som bare ikke har været brugt. Her medregner vi derimod kun de reelle nye pladser, som vi skaber,” siger Louise Bosen Karlsen.

Praktikpladserne skal skabes ved at udnytte Danske Maritimes og EMUCs mange kontakter i erhvervet samt med hjælp fra Den Regionale praktikpladsenhed og erhvervsskolernes ekspertise i at skabe praktikpladser. Louise Bosen Karlsen ser blandt andet potentiale i at lade flere mindre virksomheder, der ikke ellers ville have kapaciteten, deles om lærlingene.

Endnu ikke landsdækkende

Selvom projektpartnerne havde håbet på det, er "Fremtidens Maritime Håndværker" ikke et nationalt projekt. Med undtagelse af SIMAC i Svendborg er alle partnere og uddannelsessteder i projektet at finde i Region Hovedstaden, som også har støttet projektet.

”Jeg mener, at det er vigtigt at sørge for, at uddannelserne er ens i hele Danmark, og da vi mener, at projektet er efterspurgt hos vores medlemmer i hele landet, synes jeg, det er ærgerligt, at det ikke lykkedes at gøre projektet nationalt. Jeg er dog sikker på, at vi alligevel vil få en masse ud af projektet,” siger Jenny Braat fra Danske Maritime.

Ifølge Louise Bosen Karlsen, der også gerne havde set projektet blive nationalt, skyldes den manglende succes med den målsætning, at der ikke var tilstrækkelig opbakning i landets øvrige Regioner. Hun håber dog stadig, at projektet kan udvides på et senere tidspunkt.

Projektet er delfinansieret af EU's Socialfond og Vækstforum Hovedstaden

 

2015-06-24 13:35:00