Fremtidens Maritime Håndværker Kick-off møde

Det var en glædens dag, da partnerne den 17. august var samlet til kick-off møde i Amaliegade for uddannelsesprojektet "Fremtidens Maritime Håndværker", der skal udvikle et større maritimt fokus på hovedstadens erhvervsskoler. Efter den længe ventede projektstart, var stemningen og engagementet blandt parterne stor.Første spædestik til projektet går over halvandet år tilbage, hvor EMUC og brancheorganisationen Danske Maritime forsøgte at finde finansiering for projektet.

Dagsordnen stod på præsentation af partnerkredsen, kort gennemgang af projektets formål, aktiviteter og ansvarsfordeling, økonomi, konsortieaftale m.m. 

"Vi ser frem til at arbejde med at øge udbuddet af arbejdskraft og kompetenceniveauet i den maritime sektor via en målrettet indsats overfor de erhvervsuddannede", understreger projektleder Louise Bosen Karlsen. Projektet afholder deres Kick-off konference tirsdag den 6. oktober 2015 i Lokomotivværkstedet under Danish Maritime Days.

Projektet er støttet af EU's Socialfond og Vækstforum Hovedstaden.

Besøg Fremtidens Maritime Håndværkers hjemmeside her: http://maritimhåndværker.dk