Vi byder velkommen til nye medlemmer 2015!

    Vi byder velkommen til nye medlemmer 2015!

    I EMUC glæder vi os over den voksende medlemskare. Nye medlemmer bidrager til større mulighed for at sparre, samt videns- og erfaringsdele. Dertil kommer en synergi effekt af, at der er mulighed for at identificere nye forretningsmuligheder og netværk. Dette er på tværs af Det Blå Danmark, og med et fælles udbytte for alle.

    Et vigtigt fokus for EMUC er, at der skabes værdi for medlemmerne. En måde hvorpå dette sker er ved, at så mange som muligt deltager og deler deres viden og erfaring. Derfor opfordres alle nye medlemmer til at deltage i de faglige netværk, konferencer, seminarer og events. Her tilbydes en platform for vidensdeling og forretningsudvikling, som er faglig neutral og upolitisk. En del af vores kerneaktivitieter er derudover facilitering og organisering af projektudvikling, hvilket vi håber de nye medlemmer også vil deltage i.

    Døren står altid åben for nye medlemmer, som har lyst til at blive en del af vores maritime klynge familie.

    Vi byder derfor alle nye medlemmer hjerteligt velkommen!