Fremtidens faglærte til den maritime industri

Projekt Fremtidens Maritime Håndværker har i samarbejde med Oxford Research udarbejdet en analyse af den maritime industri. Analysen har til formål at blive klogere på de tekniske faglærte i den maritime industri, herunder lærlinge og deres kompetence niveau. 

Mere konkret har analysen tre overordnede formål:

1) at give indblik i, hvem de maritime virksomheder er, hvilke typer af faglærte virksomhederne bruger, samt hvorvidt virksomhederne oplever, at disse medarbejdere er svære at rekruttere; 

2) at belyse, hvorvidt der i dag er specielle behov for kompetencer hos de faglærte, der ikke bliver undervist i samt 

3) at afdække praktikpladssituationen hos de maritime virksomheder. 

Analysen betragtes som en form for baselinemåling for projektet der beskriver den aktuelle situation i den maritime industri og giver nogle pejlinger på aktuelle trends og udviklingstendenser, som kan bruges i projektet fremadrettet. 

Analysen præsentere blandt andet følgende hovedkonklusioner:

  • De faglærte udgør en meget stor del af den maritime industri
  • Efterspørgslen efter faglærte til den maritime industri forventes at stige i fremtiden
  • Der er behov for en række nye kompetencer
  • Øget samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler er det vigtigste tiltag
  • Virksomhederne mangler kendskab til EUX
  • Potentialet for at styrke lærlingeindsatsen i den maritime industri er til stede  

Du kan læse hele analysen på hjemmesiden her.