Folkemødet '17 - Grib Mulighederne!

Førerløse skibe og disses udfordringer var på Folkemødet i 2016’eventskalender, i regi af TINV. Også i 2017 vil TINV være tilstede på Folkemøde og igen i et fællestelt mellem innovationsnetværkene og GTS’erne under overskriften ”Grib mulighederne”. TINV griber selv mulighederne, da det for FM17 netop er MDCs afdeling på Bornholm og TINV koordinator Lone Reppien Thomsen, der skal stå for koordineringen af fællesteltet.

Der er 22 nationale Innovationsnetværk i Danmark og der planlægges events på tværs af den faglige viden, der er til stede i netværkene. 

Vi vil rigtig gerne vise at erhverv og forskning styrker hinanden og at vi kan bygge broen mellem dem, men det er også vigtigt at vise, at netværkene henter viden hos hinanden for at imødekomme specielle behov hos virksomhederne” - Lone Reppien Thomsen, Projektleder TINV

Et konkret og meget højaktuelt eksempel på det tværfaglige, er samarbejdet mellem Offshore Energy, Service Platform og TINV, som i projektet INNOlog sætter fokus på optimering og innovation af logistik i forbindelse med Offshore vind.