3D print? Think additively!

You need to think additively!” var en af de sætninger, der blev gentaget rigtig mange gange under Europas Maritime Udviklingscenter og Green Ship of the Futures 3D print studietur til München. 24 deltagere fra danske maritime virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er netop vendt hjem fra Tyskland, hvor de har set nærmere på 3D print og additive manufacturing i praksis og hørt fra førende virksomheder som fx Generel Electric, Airbus APworks, Siemens og Port of Rotterdam.

3D print er en af de nye teknologier, der oftest forbindes med konceptet ”den 4. industrielle revolution”, som er meget højt på den politiske dagsorden i vores nabolande, og som herhjemme i stigende grad nævnes som et af de områder, der skal skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

”[…] den fjerde industrielle revolution ikke bliver et tilvalg for dem, der har lyst. Forandringerne bliver uomgængelige. Svarene handler derfor om »hvordan« og »hvor hurtigt«, vi kan styre Danmark på vinderkurs i den globale konkurrence, så vi fortsat kan skabe vækst og velstand i Danmark” sagde erhvervsminister Troels Lund Poulsen 1. juni i sin kronik, om hvorfor det er så vigtigt, at danske virksomheder tager digitaliseringen og de dertilhørende teknologier til sig.

Den maritime branche er ikke nær så langt fremme i arbejdet med teknologien sammenlignet med flyindustrien og bilindustrien, men interessen for at opbygge viden og komme i gang er stor: ”Når vi deltager på en tur som denne, så er det for at få et helhedsindtryk af teknologien. En ting er at investere i en 3D printer, men det er ligeså vigtigt at forstå, hvad det er for en omstillingsproces, man som virksomhed skal igennem, og hvad har det af betydning for forretningsmodellen, forsyningskæden og sammensætningen af kompetencer fremadrettet.” siger Lars Bo Andersen, General Manager, Product Centre Boilers, Alfa Laval Ålborg.

På turen til München blev deltagerne over 3 dage ført igennem mange aspekter af 3D print; fra software, hardware, materialer til kvalitetssikring, IP-rettigheder til business case osv. En vigtig pointe på tværs af alle præsentationer var dog, at en digital omstilling også kræver en mental omstilling for at blive en succes. Man skal så at sige lære at tænke additivt for at udnytte det fulde potentiale af 3D print og additive manufacturing. Det primære mål med turen var at bidrage til et generelt vidensløft i den danske maritime branche om 3D print og additive manufacturing, og det arbejdes der videre med gennem en række workshops over de kommende måneder.

Studieturen var arrangeret i samarbejde mellem Green Ship of the Future og Europas Maritime Udviklingscenter som en del af Green Ship of the Futures projekt om 3D print i den maritime industri. Turen og projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond.

For mere information kontakt venligst Anne Katrine Bjerregaard, Green Ship of the Future akbj@mek.dtu.dk eller Charlotte Vinding, Europas Maritime Udviklingscenter cvi@maritimecenter.dk