Folkemøde 2016: Er den søvnige kaptajn mere sikker end det førerløse skib?

Hvis der er god økonomi i førerløse skibe, så kommer de! Sådan blev det konkluderet, da Transportens Innovationsnetværk stillede spørgsmålet på Folkemødet torsdag aften. Det var i en  debat mellem Søfartens Ledere Fritz Ganzhorn , Lea Wermelin mf., Havneordfører fra Socialdemokratiet  samt Søren Schow gruppeformand for Venstre på Bornholm og kaptajn på Færgen. 
Dog var det nok smart-skibe, hvor personalet er ombord, der var mest tiltro til. Dette var  fremfor ’”skibs-kontrol-centre”, hvor personalet sidder i land, overvåger og styrer flere skibe på een gang.
 
Når Metroen kan, så kan man vel også sejle førerløst?’ spurgte moderator CEO Mikkel Brønnum Hansen panellet. Hertil påpegede Lea Wermelin, hvordan det uforudsigelige skulle håndteres; det som den menneskelige intuition og erfaring kan reagere på. Hun tilføjede at vi må dog ikke være for teknologiforskrækkede. Metroen er et lukket system, sådan er havet ikke. Søren Schow var derfor ikke i tvivl om,  at der hvor vi i Danmark skal afprøve de førerløse skibe, er på små faste ruter i eget farvand.  Det er for problematisk i internationalt farvand, og som fagmand er der også en del praktiske udfordringer, der skal ryddes af vejen først.

Teknologi eller smart skibet, giver også muligheder for et helt nyt sømandsliv. Fritz Ganzhorn  kunne sagtens forestille sig, at livet ombord på et skib, og det at være sømand, kan blive helt anderledes på et smart skib med  IT udstyr og kommunikationsforbindelse, der virker lige meget, hvor man sejler. Hvis personalet ombord kun skal reagere på alarmer og  ikke styre skibet, så kan de jo lave meget andet undervejs – de kunne ligefrem være selvstændige erhvervsdrivende og udføre deres egen virksomhedsopgaver fra skibskontoret. Dette, i stedet fra hjemmekontor eller skibet kunne blive en mindre fabrik og ikke kun et transportmiddel.

Så - søfartsnationen Danmark, hvad nu? Der er allerede sket en stor ændring fra, at vi var en nation af søfolk og store skibsværfter, til i dag hvor erhvervet er rettet mod at købe og sælge transportydelser, som Fritz Ganzhorn udtrykte det. Han opfordrede politikkerne til at gå all-in! Skal vi fastholde vores position som førende indenfor skibsfart, så må vi også være på dupperne i forhold til udvikling og produktion af fremtidens skibe og teknologi.  

I forbindelse med sikkerhed var det især spørgsmålet om ansvar der skabte debat.  Det blev påpeget, hvordan ansvaret  vil flyttes fra redderen til teknologiproducenten og til politikkerne, som skal vedtage reguleringer og stå til ansvar for de etiske dilemmaer, og hvordan pilen vil pege på politikerne,  hvis der opstår uheld.

Desværre nåede Henning Boje Andersen ikke frem til arrangementet som planlagt – tekniske problemer og sikkerhed gjorde, at en flyafgang til Bornholm måtte annulleres.