Forretningsmuligheder i Rumindustrien

I juni 2016 fik Danmark sin første nationale Rumstrategi. Den viser et stort forretningspotentiale som nu skal omsættes til forretning og arbejdspladser.

Et konsortium med flere innovationsnetværk og GTS institutter vil synliggøre og hjælpe med udviklingen af forretningsmulighederne og indbyder derfor til et stort kick-off arrangement i Planetariet den 23. marts, kl. 10.00-15.00.

Rumindustrien bliver præsenteret bredt og forretningsmulighederne synliggjort. Det gælder både for up-stream og down-stream forretning og ikke mindst de mange afledte muligheder, som datastrømme giver for produkt- og serviceudvikling på stadig flere teknisk- og samfundsmodne områder.

Arrangementet er gratis, dog opkræves et no-show gebyr på DKK 500,-