The young maritime future

FMH projektet er vel undervejs så det er tid til at stoppe op, kigge tilbage og gøre status. FMH er netop gået ind i sin 5. periode, aktivitetsniveauet er nu højere end nogensinde og målsætningerne opnås på flere punkter over al forventning!

Målet er, at tiltrække flere elever på danske erhvervsskoler til de erhvervsuddannelser som den maritime branche har brug for. For at imødekomme dette valgte partnerne bag FMH blandt andet, at udvikle og afprøve en række forløb på skolerne TEC, NEXT og KEA. Forløbene består af forskellige maritime temaer eller problemstillinger, og udvikles i tæt samarbejde med maritime virksomheder, og skal dermed hjælpe med at oplyse og informere de unge om den maritime branche og de muligheder der er for en karriere her. Forløbene udbydes blandt andet på erhvervsskolernes grundforløb, for tidligt at tiltrække eleverne til de uddannelser som der er særligt behov for at tiltrække elever til.

Projektet har netop afsluttet sin 4. periode og havde for mål at udvikle og afprøve 6 forløb på nuværende tidspunkt, partnerne har leveret 7. Forløbene skulle involvere 48 deltagere, men hele 95 elever deltog i forløbene. Derudover var målet at 24 af de deltagende elever umiddelbart efter deltagelse var i gang med en erhvervsuddannelse, dette har alle 95 deltagende elever tilkendegivet at de er.

Men, for at tiltrække de unge til uddannelserne som den maritime branche har behov for, må det jo også sikres at disse elever kan få en praktikplads undervejs i deres uddannelsesforløb. Derfor vil FMH skabe 200 praktikpladser og skulle på nuværende tidspunkt levere 80 praktikpladser, men udfaldet er noget helt andet, projektet har nemlig leveret 178 praktikpladser, altså hele 89 % af målsætningen for hele projektperioden.

Projektleder Thomas Rindel udtaler at resultatet generelt ser rigtig godt ud, og projektets partnere kan være rigtig godt tilfredse med det resultat de har leveret på nuværende tidspunkt.