MDCs generalforsamling 2017

På MDCs generalforsamling den 22. maj 2017 udtrådte Anders Ørgård Vinding (OSK-ShipTech A/S) af bestyrelsen, mens Jenny Braat (Danske Maritime), Peter Olsen (Danske Rederier), Arnt Møller Pedersen (CMP) og Lars Thrane (Lars Thrane A/S) blev genvalgt. Der blev foretaget nyvalg af Nils Vang (Forsvarsakademiet) og bestyrelsen består nu af Erik Østergaard, Per Jørgensen, Lars Thrane (Lars Thrane A/S), Arnt Møller Pedersen (CMP), Jenny Braat (Danske Maritime), Peter Olsen (Danske Rederier), Mogens Schrøder Bech (Søfartsstyrelsen), Bjørn B. Christensen (Danske Havne), Jacob Svane (Danske Havnevirksomheder), Peter Appel (Gorrissen Federspiel), Torben Ravn (Karin Tankers A/S), Henrik Sornn-Friese (CBS) og Nils Wang (Forsvarsakademiet).

Formanden takkede på generalforsamlingen medlemmerne for deres opbakning og aktive deltagelse i MDCs arrangementer, bestyrelsen for deres arbejde i løbet af året - og ikke mindst sekretariatet for deres daglige indsats med at understøtte arbejdet i at gøre Danmark til en af de stærkeste maritime nationer globalt.

Du kan læse MDCs årsberetning her.