MDCs generalforsamling 2018

På MDCs generalforsamling den 25. maj 2018 udtrådte Peter Olsen, Mogens Schrøder Bech, Bjørn B. Christensen. Bestyrelsen foreslog, at Henriette Ingvardsen (Danske Rederier), Charlotte Ahrendt Steen (Søfartsstyrelsen), Carsten Ellegaard (KRING/Blue Consulting), Klaus Rasmussen (Maskinmestrenes Forening) og Tine Kirk Pedersen (Danske Havne) indtræder som nye bestyrelsesmedlemmer.

Erik Østergaard blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Foruden Erik Østergaard (formand) vil bestyrelsen herefter bestå af Arnt Møller Pedersen, Torben Ravn, Lars Thrane, Peter Appel, Jacob Svane, Jenny Braat, Nils Wang, Henrik Sornn-Friese, Henriette Ingvardsen, Charlotte Ahrendt Steen, Carsten Ellegaard, Klaus Rasmussen og Tine Kirk Pedersen.

Rasmus Elsborg, PJ Diesel blev tilknyttet bestyrelsen som observatør. 

Desuden blev en ny kontingentstruktur vedtaget, således denne i fremtiden vil se således ud: 

  • Enkeltpersonsvirksomheder/konsulenter, og start-ups kr. 2.700, start-ups max. 2 år
  • Virksomheder med op til og med 5 ansatte, kr. 5.000
  • Virksomheder med 6 til og med 50 ansatte, kr. 12.500
  • Virksomheder med 51 ansatte og derudover, kr. 17.500
  • Uddannelsesinstitutioner med deltagelse i projekter, og for alle ansatte og studerende, kr. 15.000
  • Uddannelsesinstitutioner kun med deltagelse for ansatte (ingen projekt deltagelse og uden deltagelse i arrangementer for studerende), kr. 5.000

For eksisterende medlemmer vil ovenstående kontingentstruktur være gældende fra førstkommende fakturering.

Formanden takkede på generalforsamlingen medlemmerne for deres opbakning og aktive deltagelse i MDCs arrangementer, bestyrelsen for deres arbejde i løbet af året - og ikke mindst sekretariatet for deres daglige indsats med at understøtte arbejdet i at gøre Danmark til en af de stærkeste maritime nationer globalt.

Du kan læse formandens beretning her