Potteplanter, kønsdiversitet og bedre beslutninger!

Af: Jeppe Carstensen, Rektor, Marstal Navigationsskole
og moderator på 'More Women at Sea'

Emnerne var mange, og deltagerne kom vidt omkring, da MDC og World Careers havde arrangeret debat under overskriften ”More Women at Sea”. 12 paneldeltagere og 43 tilhører var sat i stævne for at diskutere tre overordnede emner, og hvad der fra branchens- og erhvervets side kan gøres for at støtte op omkring flere kvinder til søs. Emnerne dækkede et livsbaseret karriereforløb med fokus på ”Hvordan tiltrækkes kvinder til en karriere til søs”, ”Hvordan fastholdes kvinder under uddannelse”, og endeligt ”Fastholdelse til søs, eller karriere til lands”.

Det var først og fremmest en debat, hvor det for mange sprang i øjnene, at meget ikke var som det plejede. De mørke jakkesæt var væk, og lyse farver prægede billedet i salen hos Danske Rederier. I panelet var der rollemodeller fra et bredt udsnit af det blå Danmark, fra studerende på maskinmester- og skibsføreruddannelsen, til erhvervsaktive der havde gjort karriere til søs og land, og bortset fra Henrik Holck (Executive Vice Precident DFDS) havde de en ting til fælles, de var alle kvinder og i det Blå Danmark.

Der var fra enkelte sider givet udtryk for, at 3 timer var lang tid at debattere, men egentligt var det slet ikke nok! For da debatten blev bragt til afslutning efter 2 timer og 58 minutter var oplevelsen, at vi kun lige var startet.

Hvad blev der så diskuteret? Blandt andet følgende: Branchens branding for kvinder, Miljøet til søs, mandeerhvervet, ensomhed og manglen på kommunikation, manglen på det at føle sig hjemme med potteplanter og kvindelighed, manglende ledelsesforståelse og ledelsesnærvær. Men der blev diskuteret i en atmosfære af åbenhed og i gensidig respekt og med en fælles forståelse, idet alle debatterede ud fra egne personlige oplevelser i deres karriere.

Var det så bare en hønsegård, hvor mænd var problemet og kvinder løsningen? - nej tværtimod….. Det var en debat med fokus på, at kvinder og mænd kan understøtte hinanden og sammen, i bund og grund, skabe bedre resultater sammen! Men også en debat der anerkendte helt åbent, at der også er udfordringer, da kvinder og mænd er forskellige, og måske har forskellige behov, også undervejs i deres karriere fra start til slut.

Sammen fandt deltagerne indsatsområder som der kan startes med, hvis målet er, at gøre en karriere til søs attraktiv for kvinder nu og i fremtiden

  • Branding af branchen. Vores erhverv er ukendt, om end det går den rigtige vej. Alle i erhvervet har et fællesansvar for at tale erhvervet og erhvervets muligheder op, også i relation til folkeskolen, for det er her spiren skal sås. Her er det World Carreers, der skal sikre at kursen sættes. 
     
  • Etablering af et netværk for kvinder i branchen, MDC har bolden og arbejder for etablering af dette. 
     
  • Etablering af mentorordninger, for både kvinder og mænd, således at kompetencen fastholdes i erhvervet, både til søs og til lands. Her er det Rederne der, med Henrik Holck ord, ”skal tage ansvaret”
     
  • Fokus på ledelse/ledelsesudvikling samt people-management skal have være fokuspunkt  i uddannelserne og være med til at skabe forandringen i kulturen til søs. De maritime skoler har ansvaret.

Sammen startede vi noget spændende, sammen skal alle i erhvervet bære det videre. Vi skal have flere kvinder til ” søs, i branchen og det maritime Danmark”!