MDC søger PROJEKTLEDER til Fremtidens Maritime Håndværker

Vil du være med til at sikre, at den maritime industri har adgang til kompetent arbejdskraft I fremtiden?

MDC søger PROJEKTLEDER til Fremtidens Maritime Håndværker

Udfordringen

Det Blå Danmark er en af Danmarks styrkepositioner og landets største eksporterhverv. Vi er 100.000 kollegaer i erhvervet, hvoraf 40.000 er faglærte. Men når kun knap 20 % af en ungdomsårgang søger ind på en erhvervsuddannelser, har vi en udfordring. Vi har behov for flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne, flere maritime kompetencer i uddannelserne samt flere praktikpladser i de maritime virksomheder.

Din opgave bliver at lede et projekt med partnere fra brancheorganisationen Danske Maritime, SIMAC, KEA - Københavns Erhvervsakademi, TEC Uddannelser og Next Uddannelse København. Sammen skaber vi nye praktikpladser, tiltrækker flere elever til uddannelserne samt afholder uddannelsesforløb, hvor eleverne opbygger maritime kompetencer.

Din fornemste opgave vil være at sikre fremdrift, så projektets partnere når alle de opsatte mål. Ligeledes skal du sikre behørig dokumentation og afrapportering på projektaktiviteterne til EU og Region Hovedstaden.