MDC kastede lys over kvinder til søs

MDC har den seneste tid haft temaet "More Women at Sea" på plakaten. Initiativet udspringer af MDC’s arrangement 'Fremtidens Søfarende' i november, som affødte arrangementet 'More Women at Sea' i maj, der satte skub i et åbent brainstorm stor-møde i juni, hvor MDC inviterede alle interesserede til at give deres inputs til, hvorledes denne agenda kunne styrkes.

Konklusionen blev, at der blandt andet skulle etableres en LinkedIn gruppe for kvindelige søfarende. Gruppen skal være åben for såvel mænd som kvinder, der gerne vil bidrage som rollemodeller, mentorer og sparringspartnere om konkrete problemstillinger o.lign. for kvinderne. 

Emnet vakte stor interesse
Der er stor interesse for emnet fra både presse og enkeltpersoner, og MDC vil fortsat skabe rammer og understøtte initiativer ved at udnytte det momentum, der er skabt i samarbejde med de mange engagerede personer. Der skal skabes synergi-effekter med andre initiativer og partnere, så en række ”bobler” og konkrete initiativer kan skyde op i Det Blå Danmark.

Derfor vil MDC fortsat gerne fremme aktiviteter, der sætter More Women at Sea temaet på dagsordenen - stay tuned!